Έως τις αρχές Μαρτίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων περί εξαγοράς 89.928 καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου. Πρόκειται για την ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης “Αιτήσεις Εξαγοράς Δημοσίων Ακινήτων” στην οποία οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

βεβαίωση όρων δόμησης,
οικοδομική άδεια εάν αυτή υπάρχει,
τοπογραφικό διάγραμμα,
αεροφωτογραφίες είτε του έτους 1992 ή προγενέστερες ή του 1982 ανάλογα με την περίπτωση,
φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου ή γηπέδου
απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος,
πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ των τελευταίων 5 ετών.

Εν συνεχεία θα πρέπει να πληρώσουν και παράβολο ύψους 300 ευρώ. Το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με το τίμημα εξαγοράς ενώ εάν όμως μετά την υποβολή της αίτησης γίνει έγκριση μέσα σε 5 ημέρες από την αρμόδια Επιτροπή τότε θα εκδοθεί πιστοποιητικό αποδοχής το οποίο θα κοινοποιηθεί στον αιτούντα.

Το πιστοποιητικό αυτό θα έχει:

την περιγραφή του εξαγοραζόμενου ακινήτου (εμβαδόν και όρια),
τα στοιχεία του αιτούντος,
το τίμημα εξαγοράς και το ποσό της εφάπαξ και τμηματικής καταβολής.

Σημειώνεται δε πως το τίμημα εξαγοράς θα μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 60 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις και το ποσό της κάθε δόσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 ευρώ. Εάν όμως η καταβολή γίνεται εφάπαξ,τότε θα δοθεί έκπτωση 10% επί του τιμήματος εξαγοράς και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εκδώσει την απόφαση εξαγοράς και θα καταχωρηθεί στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολογικό γραφείο. Εάν το ποσό πληρωθεί τμηματικά το ποσό, τότε η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την καταβολή της τελευταίας δόσης.

Διευκρινίζεται δε πως εάν στο δημόσιο ακίνητο υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή, τότε ο αιτών μέσα σε 1 μήνα από την κοινοποίηση του πιστοποιητικού αποδοχής, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση τακτοποίησης και υπαγωγής του στον ν. 4495/2017 (Νόμος Σταθάκη). Ενώ εάν ο αιτών δεν διατηρήσει την κύρια και μοναδική του κατοικία ή την άσκηση της δραστηριότητας τουλάχιστον για 5 χρόνια από την έκδοση της απόφασης εξαγοράς, τότε επέρχεται η αυτοδίκαιη λήξη ισχύος.
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Η εξαγορά

Η εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις σύμφωνα με τον νόμο:

Με κατοχή από ιδιώτη τουλάχιστον 30 χρόνια, αν υπάρχουν τίτλοι αγοράς ή ιδιοκτησίας και κτίσματα προ του 1992.
Με κατοχή επί τουλάχιστον 40 χρόνια εφόσον υπάρχει κτίσμα (που αποτελεί και μοναδική κατοικία ή εμπορική εκμετάλλευση – π.χ. βιοτεχνία – του ιδιώτη) πριν από το 1982.

Η τιμή εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων ορίζεται η αντικειμενική αξία, επί της οποίας εφαρμόζεται σειρά εκπτώσεων έως και 80%.

Οι εκπτώσεις

Σημειώνεται δε πως σε ποσοστό 100% της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή του γηπέδου αντιστοιχεί το τίμημα της εξαγοράς. Ωστόσο σύμφωνα με τον νόμο δίνονται εκπτώσεις έως και 80% της αξίας του ακινήτου.

Μάλιστα μετά την πάροδο 30 ετών το τίμημα εξαγοράς απομειώνεται κατά ποσοστό 1% ανά έτος κατοχής. Αυτό ισχύει για όσους το όριο είναι 30 έτη .Ενώ για όσους το όριο είναι 40 έτη, τότε το ανώτατο όριο έκπτωσης είναι 50% επί του ποσού που προκύπτει

Όμως εάν ο δικαιούχος εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις , τότε το ποσό μπορεί να περιοριστεί. Αναλυτικά:

15% είναι εάν είναι:

τρίτεκνος και έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 40.000 ευρώ/
μακροχρόνια άνεργος/
εντός του δημόσιου ακινήτου και υφίσταται κτίσμα που είναι κύρια και μοναδική κατοικία του αιτούντος.

20% είναι για:

αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή έως 24.000 ευρώ οικογενειακό/
πολύτεκνο με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 80.000 ευρώ.
δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

30% είναι για όσους έχουν 80% αναπηρία και άνω και έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 60.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται δε πως σε κάθε περίπτωση το ποσό που προκύπτει δεν πρέπει να υπολείπεται του 20% του τιμήματος εξαγοράς. Επίσης επισημαίνεται πως για τις εκτάσεις άνω των 10 στρεμμάτων δεν εφαρμόζεται το μέτρο των εκπτώσεων ωστόσο εάν το ακίνητο πωληθεί πριν από την παρέλευση 10 ετών, τότε γίνεται επιστροφή των εκπτώσεων, όπως προβλέπει ο νόμος