Καθοδικά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές και τον Νοέμβριο του 2023 με τις επιδόσεις τους στο 11μηνο να είναι μειωμένες κατά 7,5% συγκριτικά με το 2022, αλλά να ξεπερνάνε τα 47 δισ., που είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία τους.

Η βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων των τροφίμων, λιπών και ελαίων, των ποτών και των καπνών αντιστάθμισε μερικώς την υποχώρηση των επιδόσεων σημαντικών κλάδων όπως τα βιομηχανικά. Συνολικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που ανακοίνωσε σήμερα 09.01.2024 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των εξαγωγών τον Νοέμβριο του 2023 ανήλθε σε €4.292,2 εκατ. έναντι €4.887,8 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2022, σημειώνοντας μείωση κατά 12,2%, δηλαδή κατά €595,6 εκατ. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €6.953,1 εκατ. και το εμπορικό έλλειμμα σε €2.660,9 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά 19,3% (δηλαδή €1.663,9 εκατ.) και 28,6% (δηλαδή €1.068,3 εκατ.) αντίστοιχα.

Αναλύοντας τις εμπορευματικές μας συναλλαγές χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 10,0%, δηλαδή €331,8 εκατ. και από €3.318,3 εκατ. τον Νοέμβριο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €2.986,5 εκατ. τον Νοέμβριο του 2023. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,5% (€184,5 εκατ.) και ανήλθαν σε €5.152,3 εκατ. ενώ το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 7,3% (€147,3 εκατ.) και ανήλθε σε €2.165,8 εκατ.
Τα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2023, η αξία των συνολικών εξαγωγών ανήλθε σε €47.195,7 εκατ., μειωμένη κατά €3.840,3 εκατ. (δηλαδή 7,5%) συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 (€51.036,0 εκατ. | πίνακας 3). Η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά €11.232,0 εκατ. (δηλαδή 12,9%) και από €86.888,8 εκατ. πέρυσι ανήλθε σε €75.656,8 εκατ. φέτος, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 20,6% (δηλαδή €7.391,7 εκατ.) και διαμορφώθηκε σε €28.461,1 εκατ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι μεταβολές ήταν πιο ήπιες καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά μόλις 1,3%, δηλαδή €425,0 εκατ. και ανήλθαν σε €32.594,1 εκατ., οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,2%, δηλαδή €1.860,0 εκατ. και ανήλθαν σε €55.847,8 εκατ. και το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 5,8%, δηλαδή €1.435,0 εκατ. και ανήλθε σε €23.253,7 εκατ.

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα (€573,1 εκατ. | 9,0%), τα μηχανήματα και οχήματα (€233,1 εκατ. | 5,2%), τα λίπη και έλαια (€534,2 εκατ. | 63,4%) και τα ποτά και καπνά (€145,2 εκατ. | 14,0%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€420,9 εκατ. | 301,6%) σημείωσαν αύξηση εξαγωγών, ενώ αντίθετα τα βιομηχανικά προϊόντα (€1.084,0 εκατ. | -13,7%), τα χημικά (€116,9 εκατ. | -2,1%), τα διάφορα βιομηχανικά (€76,2 εκατ. | -2,2%) και οι πρώτες ύλες (€321,2 εκατ. | -18,1%) κατέγραψαν μείωση εξαγωγών.

Σε επίπεδο προορισμών, το 57,3% των εξαγωγών απεστάλη στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ ενώ το 42,7% σε Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 66,8% (ΕΕ27) και σε 33,2% (Τρίτες Χώρες), δηλαδή €21,8 δισ. και €10,8 δισ. αντίστοιχα.