Καλή χρονιά με "ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ"!!! Στην Μουσική Σκηνή Σάββατο13 Ιανουαρίου, ώρα 10 μ.μ. ( ο χώρος της Μουσικής Σκηνής διαθέτει τραπεζοκαθίσματα )
Φώτης Βεργόπουλος
Ακριβή Αποστολάτου
Γιώργος Γκριζιώτης
Παναγιώτης Διαμάντης
Είσοδος 10 ευρώ
Ευμήλου 2-4 πίσω από τον Ιερό ναό Αγίου Ανδρέα
Κρατήσεις τραπεζιών στο 6937492516