Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Πατρών, στο πλαίσιο της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του που έλαβε χώρα στις 13.12.2023, ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε η συνέχιση της αποχής έως και την 10-1-2024 όπου και θα συγκληθεί νέα γενική συνέλευση.

Η σχετική ανακοίνωση:

Πέραν των λόγων αποχής που περιλαμβάνονται στο προηγούμενο δελτίου τύπου και εξακολουθούν να υπάρχουν, ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι παρά το κοινό ανακοινωθέν των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Μεταρρύθμισης και ΣΕΣΣΕ, εξακολουθεί στη διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «ηλεκτρονικός φάκελος» να υπάρχει το τμήμα που μιλά για ψηφιακό συμβόλαιο.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την ακόμα μια φορά αιφνιδιαστική ψήφιση Νόμου, αυτή του Ν. 5073/2023, που ενώ αναμένετο ναι ισχύσει από 1-1-2024 σύμφωνα με τις δημόσιες εξαγγελίες, ισχύει από 11-12-2023 δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στις συναλλαγές σε σχέση με τα μετρητά που έχουν ήδη καταβληθεί νομίμως ως προκαταβολές με το επίσημο νόμισμα του Ελληνικού Κράτους.

ΔΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΟΥΜΕ για την ακόμα μία φορά θέσπιση με τον παραπάνω Νόμο ακυρότητας των συμβολαίων μας αλλά και των εξωφρενικών προβλεπόμενων αυτοτελών προστίμων (10.000-500.000 ευρώ) σε βάρος των συμβολαιογράφων.
Συνεχίζεται δε η διαρκής υποβάθμιση του συμβολαιογράφου, που πραγματοποιείται με τη συνεχή απεμπόληση της επιστημονικότητας και του νομικού του κύρους και τον υποβιβασμό του σε συλλέκτη δικαιολογητικών και ελεγκτικό όργανο του δημοσίου, με αδιανόητα πρόστιμα στο πρόσωπό του, παραγνωρίζοντας την ιδιότητά του ως κρατικού λειτουργού, την αδιάλειπτη συνδρομή του στην θωράκιση της
ασφάλειας των συναλλαγών και την πλήρη ανταπόκριση του σε οτιδήποτε έχει κληθεί έως σήμερα να εκτελέσει.

Απέχουμε από:
α) όλα τα μεταβιβαστικά συμβόλαια καθώς και από την υποβολή των σχετικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης,
β) τη διενέργεια πλειστηριασμών, από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, εξαιρουμένων της πράξεων κατάθεσης τίτλων
αναγγελίας δανειστή και της πράξης κατάθεσης κατασχετήριων εγγράφων.

Επιτρέπονται όλες οι πάγιες πράξεις, οι αποδοχές κληρονομίας και τα προσύμφωνα.