Τα λογιστήρια των επιχειρήσεων ήδη προετοιμάζονται για την αύξηση των μισθών των υπαλλήλων τους για τους οποίους ξεπαγώνουν οι τριετίες από τον Ιανουάριο.

Για φέτος ο αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται σε περίπου 100.000 άτομα. Οι τριετίες ισχύουν για τους εργαζομένους που πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό τόσο, για τους πλήρως όσο και τους μερικώς απασχολουμένους κατά αναλογία.

Oι τριετίες ξεπαγώνουν έπειτα από σχεδόν 12 χρόνια, με καθεμία από αυτές να αντιστοιχεί σε αύξηση 10%. Το ρολόι της προϋπηρεσίας συνεχίζει να μετράει από εκεί που σταμάτησε το Φεβρουάριο του 2012, όχι αναδρομικά.

Δεν υπολογίζονται τα τελευταία 11 χρόνια και 10μήνες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πρόσληψη 1/5/2009
Αμειβόμενος με κατώτατο μισθό

Προϋπηρεσία: 2 χρόνια και 9 μήνες

Συμπλήρωση τριετίας: 18/3/2024

Επίδομα τριετιών (10%): +78€

Πρόσληψη 1/5/2006
Αμειβόμενος με κατώτατο μισθό

Προϋπηρεσία: 5 χρόνια και 9 μήνες
Συμπλήρωση 2ης τριετίας: 18/3/2024
Επίδομα τριετιών (20%): +156 ευρώ
Πρόσληψη μετά τις 14/2/2012
Συμπληρώνει 1η τριετία: 1/1/2027