Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5K/2023 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 775 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις εδώ

Οι θέσεις που προκηρύσσονται στο Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας":

(958) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -> 1 θέση

(1003) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
-> 2 θέσεις (1 γενική, 1 για άτομα με τουλάχιστον 50% αναπηρία)

(1130) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ -> 1 θέση

(1174) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ -> 1 θέση

(1194) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -> 2 θέσεις