Λόγω εργασιών αντικατάστασης κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού, που
θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, θα υπάρξει
πλημμελής έως και  πλήρης διακοπή υδροδότησης από τις 8π.μ. έως τις
3μ.μ., στην περιοχή του Σουλίου.

Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου
διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ, παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το
δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.