Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου.
Έρχεται ο καλός μας,
για μια βάρδια στο bar του Bara