Η ανακοίνωση:

Η αντιμετώπιση του κλάδου των ΤΑΞΙ από την κυβέρνηση χαρακτηρίζεται από αδιαφορία και
εγκατάλειψη που φτάνει στα όρια της σκοπιμότητας και της μεθοδευμένης απαξίωσης.
Η ανάλγητη συμπεριφορά αγγίζει τα όρια της εχθρότητας και του ρεβανσισμού πράγμα
απαράδεκτο για την αντιμετώπιση ενός κλάδου με χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους.
Η λειτουργία του ΤΑΞΙ ελέγχεται απόλυτα από την πολιτεία που έχει θεσπίσει τιμολόγιο με
αυστηρούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών στην μεταφορά προσώπων. Ο τρόπος
φορολόγησης μας γίνεται με λογιστικό προσδιορισμό βάσει του φορολογικού κώδικα εκδίδοντας σε
κάθε μίσθωση αποδείξεις από τον φορολογικό μηχανισμό ΑΔΗΜΕ που υποχρεωτικά διαθέτει κάθε
όχημα ΤΑΞΙ πληρώνοντας ανάλογο φόρο βάσει εσόδων- εξόδων (χωρίς αφορολόγητα όριο) αλλά
και φόρο επιτηδεύματος. Ο τρόπος λειτουργίας μας ορίζεται ρητά και απόλυτα και καθορίζεται
αμοιβή αφού η τιμολόγηση γίνεται από την πολιτεία και ελέγχεται πλήρως από ελεγκτικούς
μηχανισμούς.
ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ.
ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ μη λαμβάνοντας υπόψη τις ζημιές, τα
πληθυσμιακά κριτήρια έδρας και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας.
Επιθυμούμε να φορολογούμαστε βάσει των πραγματικών εσόδων που εισπράττουμε.
Απαιτούμε αφορολόγητο όριο.
Αποκορύφωμα της εχθρικής αντιμετώπισης του κλάδου είναι η εξαίρεσή του από την μονιμοποίηση
του συντελεστή ΦΠΑ 13%, από τους υπόλοιπους μεταφορείς προσώπων και η επαναφορά του
από 1/7/2024 στο 24%, θεωρώντας τις μεταφορές προσώπων με ΤΑΞΙ είδος πολυτελείας. Αυτό θα
επιφέρει περαιτέρω μείωση της δουλειάς μας, αφού θα αυξηθεί το κόμιστρο.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να μας οδηγήσει στην οικονομική εξαθλίωση με δυσβάσταχτους
φόρους, ούτως ώστε να μην μπορούμε να επιβιώσουμε και να παραδοθούμε στα χέρια
πολυεθνικών εταιρειών, στο βωμό του εκσυγχρονισμού και την θεοποίηση της ελεύθερης αγοράς.