Σύσκεψη για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά εν όψει της εορταστικής περιόδου με σκοπό την προστασία της υγείας του καταναλωτή, αλλά και την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2023 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Χαράλαμπου Μπονάνου.

Οι έλεγχοι γίνονται εντατικά κυρίως σε καταστήματα ειδών διατροφής, σούπερ μάρκετ, καταστήματα κατεψυγμένων τροφίμων, κρεοπωλεία, λαϊκές αγορές και καταστήματα τυροκομικών. Στόχος των ελέγχων είναι αφενός η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αφετέρου η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, εμπεδώνοντας πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες. Οι  έλεγχοι γίνονται με βάση την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας και στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν παραβάσεις, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Ο κ. Μπονάνος μεταξύ των υπολοίπων τόνισε: «Βασική μέριμνά μας είναι η προστασία των καταναλωτών και η διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Είμαστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα που διακινούνται στην αγορά της Αχαΐας είναι σε γενικές γραμμές ασφαλή και ποιοτικά. Σκοπός μας είναι να περιστείλουμε μεμονωμένα φαινόμενα διοχέτευσης αλλοιωμένων προϊόντων στην αγορά, καθώς και φαινόμενα αισχροκέρδειας και παραπλάνησης των καταναλωτών. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από μικτά κλιμάκια όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών.».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Ταξίαρχος,Θ. Τσάτσαρης ως Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας, από τον ΕΦΕΤ ο Δ. Τσιμπούκης, από την Επιθεώρηση Εργασίας Πάτρας ηΒ. Σεϊντή, οι Γενικοί Διευθυντές ΠΔΕ και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Π.Ε. Αχαΐας των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης,Κ. Κόλαρης, ο Γενικός Διευθυντής Υγείας, Χ. Παπασημακόπουλος, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Αχαΐας,Α. Αλεξόπουλος, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας,Μ. Λιαρομμάτη, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, Κ. Μήλιος, η Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Αχαΐας, Ολ. Γιαννακιτσίδου και ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου Π.Ε. Αχαΐας, Α. Αγγελόπουλος.