Στην ευρύτερη περιοχή του όρους Πάικο, ανάμεσα σε Πέλλα και Κιλκίς στη Μακεδονία πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή εκπαίδευση με τη συμμετοχή τμημάτων και μέσων της 71 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας (71 Α/Μ ΤΑΞ) «ΠΟΝΤΟΣ», της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ» και της 12th Combat Aviation Brigade των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΓΕΣ, η συνεκπαίδευση ελληνικών και δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μακεδονία περιλάμβανε την εξέταση πλήθος επιχειρησιακών αντικειμένων και διαδικασιών, όπως σχεδίαση και διεξαγωγή αεροκίνητων επιχειρήσεων σε συνεργασία με μεταφορικά και επιθετικά ελικόπτερα.

H εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πλέγματος των διεθνών συνεργασιών με φίλιες και σύμμαχες χώρες που σχεδιάζονται από το ΓΕΕΘΑ και συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των ασκούμενων τμημάτων των δύο χωρών.


Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ελληνικών και Αμερικανικών Δυνάμεων