Ημερίδα με θέμα «Επιχειρηματικότητα στην Δυτική Ελλάδα» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 στις 18:00, στο MY WAY HOTEL & EVENTS (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), στην Πάτρα.
Την ημερίδαδιοργανώνει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αποτελεί μια ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων επιχειρηματικότητας που υλοποιεί η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ ως ΕΦΔ. Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση για τη διαχείριση, την πορεία υλοποίησης και το κλείσιμο των έργων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020» (ενταγμένες δράσεις, αποτελέσματα, κ.λπ.) και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη/ στήριξη της επιχειρηματικότητας και των τοπικών κοινωνιών όπως υλοποιείται μέσα από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».
Θέματα που θα αναπτυχθούν μεταξύ άλλων είναι «Δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑ 2014-2020» , «Δράσεις για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία από το Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και «Επιχειρηματικότητα και ψηφιακός μετασχηματισμός». Η εργασίες της ημερίδας θα ολοκληρωθούν με συζήτηση μεταξύ στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκπροσώπων εταιρειών που ωφελήθηκαν των δράσεων για την επιχειρηματικότητα και εκπροσώπων φορέων της περιοχής.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συνάντηση γνωριμίας & επαγγελματικής δικτύωσης (closing networking drink), στον ίδιο χώρο.