Στις επισκέψεις αρχηγών Κρατών σε άλλα Κράτη και δη όταν είναι επίσημες τηρούνται αυστηρώς ορισμένα πρωτόκολλα.

Κατά την επίσκεψη του τούρκου προέδρου στην Ελλάδα μπορούμεν να διακρίνομεν κάποιες διαφοροποιήσεις.

Οι χρονικές στιγμές τηρούνται με απόλυτην ακρίβειαν. Στην άφιξη στο αεροδρόμιον είχαμεν μεγάλην διαφοράν. Αυτό δεν οφείλεται σε Ελληνικήν τακτικήν.

«Το καλοσώρισμα» γίνεται με αυστηρούς όρους ήτοι δια χειραψίας κυρίως. Η οσφυοκαμψία κατά κανόνα δεν τηρείται, όταν γίνεται μεταξύ δύο ισοκύρων Κρατών, εκτός αν το ένα αισθάνεται υποδεέστερον του άλλου!

Κατά την επίσκεψη του τούρκου προέδρου στο Πρωθυπουργικόν Γραφείον ο πρωθυπουργός τον υπεδέχθη στην αρχήν της κλίμακος. Κατόπιν ανέβαιναν ομού την κλίμακα έως ότου φθάσουν στην είσοδον του Μεγάρου. Ό Έλληνας πρωθυπουργός είχε γοργότερον δρασκελισμόν και προηγείτο των βαθμίδων ενώ έπρεπε να είναι αυστηρώς πλησίον του φιλοξενουμένου.

Στην είσοδον κατά την λήψη των καθιερωμένων φωτογραφιών ο διερμηνέας επεσκίαζε τον τούρκον πρόεδρον, οπότε εκείνος με μίαν κίνηση της χειρός του, τον εξαφάνισε! Ανάλογες κινήσεις κάνει σε τυχόν ανακύπτοντα πολιτικά ή διεθνή προβλήματα και εξαφανίζει τους έχοντας απόλυτον δίκαιον ενώ αυτός ευρίσκεται εν αδίκω!

Στους πόδας των φωτογραφιζομένων εφαίνετο και κυνάριον το οποίον παρευρίσκετο και περιεφέρετο ατάκτως σείοντας την ουράν του! Δεν υπήρχε δωμάτιον να το εγκλείσουν έως ότου τελειώσει η επίσημη επίσκεψη;; Δεν ήταν απρεπής αυτή η παρουσία;; Ζωοφιλία δεν σημαίνει παρουσία κυνός στο πρωθυπουργικόν γραφείον και δη κινουμένου ατάκτως και ενοχλητικώς!

Ο χρόνος παραμονής για συζήτηση και δη επί θεμάτων αρκετών και δυσεπιλύτων δεν επέτρεπε την σύνταξη των δύο ανακοινωθέντων. Πότε εγράφησαν;;

Επίσης οι μακροσκελείς συνθήκες οι οποίες υπεγράφησαν από τους υπουργούς, είχαν χρόνον να τις αναγνώσουν ή αρκέσθηκαν στους συντάκτες;;

Το αυτό και για τα δύο δερματόδετα «ευαγγέλια» κυανούν και ερυθρόν που υπέγραψαν Μητσοτάκης κι Ερντογάν! Τα ανέγνωσαν;;;;

Η κατακλείδα είναι πως τα πάντα ήταν προετοιμασμένα και σε αυτήν την προεργασίαν δεν έλαβαν γνώση οι υπεύθυνοι Λαοί!!!!

Θα τα εγκρίνουν ασμένως;;;