Σημαντική διάκριση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainability Leader) απέσπασε ο Δήμος Αγρινίου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την κατασκευή του πρότυπου ενεργειακού σχολικού κτιρίου του 7ου Γυμνάσιου Αγρινίου.

Τα κριτήρια επιλογής της Οργανωτικής Επιτροπής αφορούσαν στη διενέργεια σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και καλών πρακτικών, όπου ο Δήμος Αγρινίου βραβεύτηκε για το σύγχρονο σχολικό κτίριο με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Α+).

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου κατά την παραλαβή του βραβείου, ανέφερε ότι : «πρόκειται για μια σύγχρονη σχολική κτιριακή εγκατάσταση, με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που ενισχύει τον κοινωνικό ρόλο του σχολικού ιδρύματος, καθώς οι μαθητές γίνονται συμμέτοχοι σε ένα βιώσιμο περιβάλλον».

Παρακολούθηση ποιότητας ατμοσφαιρικών και υδάτινων ρύπων

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Αγρινίου στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχει ήδη ολοκληρώσει και εφαρμόσει Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο για την παρακολούθηση της ποιότητας ατμοσφαιρικών και υδάτινων ρύπων και την Ενεργή Πλατφόρμα τιμολόγησης – διαχείρισης δημοτικών σταθμών φόρτισης οχημάτων.

Σύντομα, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώνεται και η Ενεργειακή Κοινότητα με στόχο την οικονομική αυτάρκεια του Δήμου, την παροχή κοινωνικής πολιτικής (με δωρεάν ενέργεια σε 2500 ευάλωτα νοικοκυριά) ενώ το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα εκτιμάται να είναι εξαιρετικά σημαντικό με εξάλειψη της επιβάρυνσης 20,266 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δήμου.

Το πλάνο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου έχει ως μεταξύ άλλων ως στόχο την παροχή κοινωνικής πολιτικής στα ευάλωτα νοικοκυριά και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός του νομού καθώς και εφαρμογή βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών για τη δημιουργία Βιώσιμων πόλεων.