Τροπολογία με την οποία μπαίνει στην τελική ευθεία η καταβολή του «επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης» που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Δεκέμβριο κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο χριστουγεννιάτικος αυτός μποναμάς προβλέπει ενισχύσεις ύψος 352 εκατ ευρώ και αφορά 2,3 εκατομμύρια πολίτες. Δηλαδή, μιάμιση δόση επιδόματος παιδιού, αύξηση κατά 50% της μηνιαίας δόσης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και πρόσθετη στήριξη συνταξιούχων που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή είναι πολύ μικρή (κάτω από 10 €) και με την προϋπόθεση ότι η κύρια σύνταξη τους είναι κάτω των 700 €.

Σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας οι ενισχύσεις είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά.

Πρώτοι θα δουν την ενίσχυση αυτή μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου:

οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού
τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ. Η ενίσχυση θα είναι 200 ευρώ
οι δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν.1296/1982. Η ενίσχυση θα είναι 150 ευρώ
οι δικαιούχοι επδιόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλικών του άρθρου 93 του ν.4387/2016
Έως τις 31 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν:

150 ευρώ σε συνταξιούχους συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας θανάτου Οκτωβρίου 2023 και οι οποίοι κατά μήνα αυτό είχαν προσωπικής διαφοράς συντάξεων, συμψηφιστέας ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων, μικρότερο των δέκα (10) ευρώ, συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους, καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας θανάτου Οκτωβρίου 2023 αρνητική προσωπική διαfορά, χωρίς προσωπική διαfορά συντάξεων, συνταξιούχους του ε-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έλαβαν προσυνταξιοδοτική παροχή Οκτωβρίου 2023, και όσους έλαβαν συνταξιοδοτικές παροχές παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α85) Οκτωβρίου 2023. Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται στους παραπάνω δικαιούχους εφόσον τους καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας θανάτου προσυνταξιοδοτική παροχή Οκτωβρίου 2023, αθροιστικώς, συνολικού καθαρού προ φόρου έως και επτακόσια (700) ευρώ.
200 ευρώ στους δικαιούχους του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. ΟΓΑ) που λαμβάνουν βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής αναπηρίας εκατό τοις εκατό (100%), παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1988 (Α’ 154), του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68), τα οποία χορηγούνται από e-Ε.Φ.Κ.Α., και των επιδομάτων των άρθρων 54Α του π.δ. 169/2007, 100 έως 103 του π.δ. 168/2007 (Α’209), τα οποία καταβάλλονται από Δημόσιο.