Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζεται η διενέργεια δειγματοληπτικών
ελέγχων προς το ευρύ κοινό εκ μέρους της 6 η ΥΠΕ, σε συνεργασία με
τον ΕΟΔΥ.

Για το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου προγραμματίζονται δειγματοληπτικοί
έλεγχοι στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα ( κατά τις ώρες 8:00 ως τις
20:00) για το ευρύ κοινό.

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου προγραμματίζονται δειγματοληπτικοί
έλεγχοι στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα ( κατά τις ώρες 8:00 ως τις
20:00) για το ευρύ κοινό.

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται για την ανίχνευση των μη
συμπτωματικών κρουσμάτων, από το επιστημονικό προσωπικό του
ΕΟΔΥ με rapid tests. Ο τακτικός δειγματοληπτικός έλεγχος αποτελεί
ευθύνη όλων μας.