Από τον Δήμο Πατρέων, γίνεται γνωστό, ότι τα δρομολόγια της δωρεάν
λεωφορειακής γραμμής που εξυπηρετεί τους οδηγούς από το πάρκινγκ
«Γ. Καλεντζώτης» προς το κέντρο της Πάτρας και το αντίστροφο, δεν
πραγματοποιούνται λόγω βλάβης του λεωφορείου.

Θυμίζουμε, ότι εδώ και μερικούς μήνες, τα συγκεκριμένα δρομολόγια,
πραγματοποιούνται αποκλειστικά από το λεωφορείο του Δήμου και
όχι από το αστικό ΚΤΕΛ στο οποίο δυστυχώς, λόγω της συχνής χρήσης
και της παλαιότητάς του, παρουσιάζει συχνά μηχανικές βλάβες.