Βασικόν θέμα στην συνάντηση που θα γίνει προσεχώς με τον τούρκον πρόεδρον πρέπει να είναι η παραχώρηση της Αγίας Σοφίας στους Χριστιανούς προς εκτέλεση των θησκευτικών τους καθηκόντων! Οι μετατροπές της σε Μουσείον ή τζαμί είναι αισχρή καταπάτηση θρησκευτικών δικαιωμάτων. Δεν είναι επιτρεπτόν να μη δύναται να λειτουργεί ο πάνσεπτος αυτός Ιερός Ναός. Καταπατείται ευθέως το διάταγμα των Μεδιολάνων όπως εφηρμόσθη, επεξετάθη και λειτουργεί μέχρι σήμερον. Η τουρκία το καταπατεί. Το βλέπουν αυτό οι Διεθνείς Οργανισμοί; Η ΟΥΝΕΣΚΟ που δήθεν προστατεύει το παγκόσμιον αυτό μεγαλούργημα τι κάνει;; Το άφησε και καταπατήθηκε αγρίως από τους τούρκους με άμεσον κίνδυνον καταρρεύσεως!!

Στις 2 Οκτωβρίου τ.έ. ο Τούρκος ιστορικός Ιλμπερ Ορταιλι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι το μνημείον κινδυνεύει να καταρρεύσει με τις δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών και πρέπει να κλείσει! Ένα κτήριον 1.500 ετών σε συνδυασμόν με τις φθορές που έχει υποστεί διατρέχει αμεσόταστον κίνδυνον! Και «πριν αλέκτωρ λαλήσει» πριν σκεφθεί κάποιος τις αναφορές του Τούρκου ιστορικού, ήλθε χθές τουρκική εφημερίδα και ανέφερε ότι σοβάδες πίπτουν από τον τρούλλον δίπλα στους επισκέπτες!!!

Σας ενημέρωσαν γι’ αυτό κ. Πρωθυπουργέ οι συνεργάτες σας ή μόνον για το ανφαίρ του άγγλου πρωθυπουργού σας λένε απαύστως και για το περιεχόμενον των συζητήσεων με τον τούρκον πρόεδρον σε μία εβδομάδα που θέλησε να έλθει στην Ελλάδα;; Οι Ελληνικές Τηλεοράσεις έκαμαν διαρκή αναφοράν στο θέμα;;

Το Αιγαίον είναι Ελληνική θάλασσα χιλιάδες χρόνια! Δεν έχομεν να συζητήσομεν επ’ αυτού τίποτε απολύτως! Το βασικόν που θα του ζητήσετε είναι να παραχωρηθεί στους Χριστιανούς η Αγία Σοφία για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και οι Έλληνες να αναλάβουν την επισκευήν του προτού καταπέσει!! Είναι περιουσία του Ελληνικού Κράτους και αυτό πρέπει να ρυθμίζει τα πάντα περί το μέγαν αυτό θρησκευτικόν Τέμενος. Τα τζαμιά στον Ελλαδικόν χώρον λειτουργούν άνευ παρεμβάσεως του Ελληνικού Κράτους. Μάλιστα σας έκτισε και με χρήματα του φορολογουμένου νέον τζαμί στο Βοτανικόν! Το αυτό πρέπει να ισχύσει και με την Αγίαν Σοφίαν, την Παναγίαν Σουμελά και όλους τους χριστιανικούς Ναούς που ευρίσκονται σε τουρκικόν έδαφος. Ελληνικές Χριστιανικές Εκκλησίες που ευρίσκονται σε πλείστες χώρες δρουν ελευθέρως και χωρίς περιορισμούς, Στην τουρκίαν γίνεται στραγγαλισμός της χρήσεως χριστιανικών ελευθεριών!

Και επειδή «από Θεού άρχεσθαι» τονίσατε κ. Πρωθυπουργέ ως πρώτον θέμα στον τούρκον πρόεδρον τον κίνδυνον καταρρεύσεως της Αγίας Σοφίας και την άμεσην χρήση από τους Χριστιανούς ως ιδικόν τους Θρησκευτικόν Τέμενος και δη Ιερότατον και Ιστορικώτατον!

Η χρήση από τούρκους είναι παράνομη κάτι που δεν βλέπουν οι Ουνεσκοταγοί!!

Μεγάλη βάση και μεγίστη προσοχή στην Αγία Σοφίαν γιατί κινδυνεύει και σε δευτέραν μοίραν οι τυχόν συμβάσεις!