Φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Δημοπρασιών, θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Πατρέων
προκειμένου να εκμισθώσει το ισόγειο κτήριο Κ5 εμβαδού 173,75 τ.μ ,
μαζί με τον υπαίθριο χώρο του ΝΚ3 εμβαδού 219,33 τ.μ, για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, εντός του κτηριακού συγκροτήματος των
Παλαιών Σφαγείων.

Το ακίνητο που θα εκμισθώσει ο Δήμαρχος Πατρέων, θα λειτουργήσει
ως κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, Εστιατόριο,
Αναψυκτήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Πέμπτη 14η Δεκεμβρίου και ώρα
από τις 10:30 π.μ. στο επί της οδού Μαιζώνος 108, Δημοτικό
κτήριο, αίθουσα Συνεδριάσεων - 1ου ορόφου.

Πληροφορίες για την δημοπρασία και αντίγραφο της σχετικής
διακήρυξης , χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα
Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων , εργάσιμες ημέρες και
ώρες στην Διεύθυνση Παντανάσσης 28 – 2ος όροφος, τηλέφωνα 2613
610320 και 2613 610 217. Επιπλέον θα είναι διαθέσιμη στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr / Ηλ. Δημοκρατία
/Διακηρύξεις.