Ενθουσιασμένα αποχώρησαν τα μέλη της Ισπανικής Αντιπροσωπείας υψηλόβαθμων Στελεχών της Εκπαίδευσης από την Εκπαιδευτική Περιφέρεια της Γρανάδας τα οποία βρέθηκαν από τις 20 έως και τις 25 Νοεμβρίου 2023 στην Πάτρα.

Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν να παρατηρήσουν καλές πρακτικές σε επίπεδο επιμόρφωσης αλλά και οργάνωσης και λειτουργίας των ελληνικών δομών εκπαίδευσης με προσανατολισμό στην παροχή ίσων ευκαιριών για όλους στη μάθηση καθώς και στη μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης λόγω βιώματος σχολικής αποτυχίας. Η επίσκεψη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ως φορέα υποδοχής στο σχέδιο Erasmus+ με τίτλο «Go further in the search for opportunities for the educational needs of our young people: equity/inclusion and dropout/failure».

Την Ισπανική Αντιπροσωπεία υποδέχτηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος και ακολούθησαν παρουσιάσεις και εργαστηριακές συναντήσεις από στελέχη του φορέα. Παράλληλα, κατά τις ημέρες παραμονής τους στην Αχαΐα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας οργάνωσε και συντόνισε μία σειρά από ευκαιρίες επιτόπιας παρακολούθησης και αλληλεπίδρασης με Στελέχη Εκπαίδευσης με έδρα την Αχαΐα καθώς και με εκπαιδευτικούς και μαθητές σε σχολικές μονάδες και δομές εκπαίδευσης της περιοχής.

Συγκεκριμένα, η Αντιπροσωπεία συνοδευόμενη από την Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (υπεύθυνη οργάνωσης και συντονισμού των εργασιών της επίσκεψης), επισκέφθηκαν τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στη βαθύτερη κατανόηση της δομής της οργάνωσης και λειτουργίας των δομών του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος καθώς και τις σχολικές μονάδες 34ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 15ο Γυμνάσιο Πατρών, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Πατρών, Πρότυπο ΓΕΛ Πατρών και Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών. Με την υποδειγματική φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών των ανωτέρω σχολικών μονάδων και των αντίστοιχων Στελεχών Εκπαίδευσης (Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Συμβούλων Εκπαίδευσης) γνώρισαν βαθύτερα μέσα από παρατήρηση εντός των σχολικών αιθουσών, εργαστηριακές επιμορφωτικές δράσεις εκπαιδευτικών, αλλά και διαφορετικούς τύπους σχολικών μονάδων με προσανατολισμό στην εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών που κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία περισσότερο ελκυστική με παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης προς όλους. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία μέσα από αυτήν την αλληλεπίδραση να ανταλλάξουν ιδέες, σκέψεις, απόψεις γύρω από τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Συστήματα και διαφορετικές καλές εκπαιδευτικές πρακτικές και επιμορφωτικές προσεγγίσεις εκπαιδευτικών αλλά και μέσα από κοινά σημεία να συζητήσουν και κοινές ευρωπαϊκές συνεργασίες στο μέλλον με επίκεντρο την ποιοτική εκπαίδευση. Σημαντική ήταν η συμβολή του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών και της Achaia Clauss που συνέβαλαν στην αλληλεπίδραση με τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής μας.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ανοιχτά Σχολεία και Δομές Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με διευρυμένους ορίζοντες εκπαιδευτικών και μαθητών είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο σύνολο των Στελεχών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για την ουσιαστική συμβολή τους καθώς και στους μαθητές, εκπαιδευτικούς και Διευθυντές σχολικών μονάδων για τη θέρμη και τον ενθουσιασμό που επέδειξαν κατά την υποδοχή της φιλοξενούμενης αντιπροσωπείας καθώς και τους συνεργάτες μου της Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη διοργάνωση και συντονισμό της επίσκεψης. Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω πως οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί και οι Ελληνικές Σχολικές Δομές μπορούν και θέλουμε να επικοινωνούν καλές πρακτικές στην Ευρώπη ως υποδειγματικοί φορείς υποδοχής παρατήρησης καλών πρακτικών.»