Το Κοινοβούλιο ζητά καλύτερη προστασία των παιδιών και των οικογενειών τους και καλεί όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τα σχετικά εθνικά σχέδια δράσης.

Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε με 386 ψήφους υπέρ, 87 κατά και 141 αποχές την έκθεση για τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών και των οικογενειών τους σε περιόδους κρίσης.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν επίσης ψήφισμα που καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά.
Σπάζοντας τον φαύλο κύκλο της φτώχειας

Στην έκθεση, οι ευρωβουλευτές ζητούν καλύτερες και ολοκληρωμένες κοινωνικές, εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης για να βοηθήσουν να σπάσει ο φαύλος κύκλος της φτώχειας και να προστατευθούν τα παιδιά και οι οικογένειες που κινδυνεύουν από φτώχεια, ιδίως σε περιόδους κρίσης.

Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματική και ελεύθερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση και οι σχολικές δραστηριότητες, η υγειονομική περίθαλψη, καθώς και ένα υγιεινό γεύμα κάθε σχολική ημέρα και αποτελεσματική πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή και επαρκή στέγαση. Αυτή η πολυδιάστατη προσέγγιση αφορά επίσης κατάλληλες πολιτικές παροχών και αδειών, καθώς και μια προσβάσιμη και δίκαιη αγορά εργασίας.
Εφαρμογή της εγγύησης για τα παιδιά

Η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, η οποία θεσπίστηκε με σύσταση του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2021, αποσκοπεί στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση. Μέχρι στιγμής, 25 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υιοθετήσει τα εθνικά τους σχέδια δράσης για την εγγύηση για τα παιδιά. Το Κοινοβούλιο καλεί και τα υπόλοιπα κράτη μέλη να εγκρίνουν επειγόντως τα σχέδιά τους.

Τα εθνικά σχέδια δράσης διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, καθώς κάποια δεν περιλαμβάνουν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ούτε διαθέτουν σαφή προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα και μηχανισμό παρακολούθησης. Το Κοινοβούλιο καλεί όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή και την αποτελεσματική αξιολόγηση των σχεδίων και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επείγουσα αύξηση της χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά.
Δηλώσεις

Η Sandra Pereira (Αριστερά, Πορτογαλία), εισηγήτρια της έκθεσης για τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, δήλωσε: «Περίπου το 25% των παιδιών στην ΕΕ ζουν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν χαμηλούς μισθούς, επισφάλεια και αυξανόμενο κόστος ζωής. Είναι καίριας σημασίας η επένδυση σε καθολικές, δημόσιες και ποιοτικές υπηρεσίες, καθώς και η διασφάλιση σταθερών θέσεων εργασίας, δίκαιων αμοιβών και γονικών δικαιωμάτων. Αυτό που ζητάμε είναι να μπορέσουν τα παιδιά να μεγαλώσουν σε μια πιο δίκαιη και ισότιμη κοινωνία».

Ο Dragoş Pîslaru (Renew, Ρουμανία), εισηγητής του ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση της Εγγύησης για τα Παιδιά, δήλωσε: «Με τη σημερινή ισχυρή πολιτική στήριξη, δεσμευόμαστε να θέσουμε τα παιδιά ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά είναι το κλειδί για να βγάλουμε τα παιδιά από τη φτώχεια. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για τα Παιδιά, ο πρόσθετος προϋπολογισμός 20 δισ. ευρώ έως το 2027 και μια ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων στις χώρες μας θα αλλάξουν τη ζωή εκατομμυρίων νέων ψυχών, βελτιώνοντας το μέλλον μας».

Σχετικές πληροφορίες

Σύμφωνα με την Eurostat, 95,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2022, αριθμός που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 22% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Η κατάσταση για τα παιδιά είναι χειρότερη: το 2022, σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά στην ΕΕ αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.