Ο θεσμός ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ του δημοσιογραφικού ομίλου ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ φέτος κλείνει 10
χρόνια ζωής.
10 χρόνια αναδεικνύουμε αξίες και βραβεύουμε πρόσωπα που αποτελούν θετικό παράδειγμα για όλους και
εμπνέουν την κοινωνία μας. Και συνεχίζουμε.
Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετούς πορείας, ο θεσμός έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλους,
ενισχύοντας την αναγνώριση της αριστείας σε διάφορους τομείς της κοινωνίας.
Φέτος απονέμουμε βραβεία σε πρόσωπα και ομάδες που έχουν αποδείξει την αξία τους στο αντικείμενό
τους σε διάφορους τομείς:
 την κοινωνική προσφορά
 την τέχνη και τον πολιτισμό
 την επιστήμη και την τεχνολογία
 την εκπαίδευση και καινοτομία
 τον αθλητισμό
 την επιχειρηματική επίδοση
Αναζητούμε και βραβεύουμε όσους αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για το έργο τους και τα
επιτεύγματά τους και που με αφοσίωση και πίστη κάνουν το όραμα πράξη.
Κεντρικό κριτήριο της βράβευσης αποτελεί η διαχρονικότητα της αξίας του επιτεύγματος ή της πορείας του
βραβευόμενου, καθώς επιδιώκουμε να αναγνωρίσουμε και να επαινέσουμε την αριστεία σε κάθε επίπεδο.
Μπορείτε και εσείς να μας προτείνετε Πρόσωπα που ξεχωρίσατε τη χρονιά που πέρασε στο
www.prosopaxronias.gr.
Περιμένουμε τις προτάσεις σας.
Η αναγνώριση της θετικής επίδρασης στην κοινωνία συνεχίζεται.