Στη χώρα μας, τα περιστατικά εκφοβισμού αυξάνονται,με άσχημες επιπτώσεις. Στα σχολεία της Δανίας, που από το 1993, η διδασκαλία της ενσυναίσθησης είναι υποχρεωτική, κατάφεραν τα περιστατικά εκφοβισμού να είναι ελάχιστα και η χώρα να θεωρείται μία από τις πιο ευτυχισμένες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ημερίδα πραγματοποιείται από την Ομάδα Εναλλακτικής Εκπαίδευσης του συλλόγου Α.Σ.Τ.Ο.- Επικοινωνούμε και επιθυμεί να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τη βιωματική μάθηση, την εργασία μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα , τη σύνδεση του σχολείου με τα ευρύτερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και γενικά να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν όλες εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν δημιουργικοί και ευτυχισμένοι ενήλικες.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (Τριών Ναυάρχων 40),10.00-14.00.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες της Πάτρας, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους φορείς εκπαίδευσης της πόλης μας.

Σε αυτήν την ημερίδα, θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις διαδραστικών κατασκευών εναλλακτικής διδασκαλίαςκαι ομιλίες με στόχο να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και να προωθηθεί η αξία της βιωματικής μάθησης σα συμπλήρωμα της υπάρχουσας εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ηπρωτοβουλίααυτή έχει σαν στόχο τηδημιουργία δικτύουμε ομάδες εναλλακτικής διδασκαλίας για ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών με απώτερο σκοπό την εφαρμογή τους στη δημόσια εκπαίδευση .

Τα προγράμματάμας θα είναι συμπληρωματικά, θα απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά και θα παρέχονται δωρεάν στοχεύοντας στην εξάλειψη των κοινωνικώνανισοτήτων.

Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με το πρώτο βήμα, λέει ένα ρητό που αποδίδεται στον Κινέζο σοφό Λάο Τσε.