Στο πλαίσιο της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας το Σωµατείο Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών και Περιχώρων «Ο Άγιος Χριστόφορος» θα συµµετέχει στην 24ωρη απεργία από τις 05:00 το πρωί της Τετάρτης ώς τις 05:00 το πρωί της Πέµπτης.

Η απεργία θα είναι καθολική, ενώ δεν θα εκτελεστούν τα σχολικά δροµολόγια. Στην Πάτρα, στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης θα γίνει προσυγκέντρωση στο Παµπελοποννησιακό Στάδιο µε τα ταξί και θα ακολουθήσει πορεία προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προκειµένου να παραδώσουν ψήφισµα.Κατόπιν θα επιστρέψουν πεζοί στο κέντρο της πόλης και θασυµµετέχουνµαζίµε τα άλλα σωµατεία και στην κινητοποίηση που θα γίνει στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου.