Σε λειτουργία βρίσκεται ήδη στο Δημόσιο ο «Μίτος» ο οποίος έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του λαβύρινθου της γραφειοκρατίας. Πρόκειται για ένα Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών στο οποίο τυποποιούνται και καταγράφονται όλες οι διαδικασίες του Δημοσίου, φυσικές και ψηφιακές, προκειμένου να μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των δικαιολογητικών, αλλά και κάποια από αυτά να καταργηθούν και να ενημερώνονται αυτόματα οι πολίτες.

Σημειώνεται δε πως μέσω του mitos.gov.gr οι πολίτες μπορούν αναζητήσουν μεταξύ άλλων:

Τις συντάξεις.
Τα πιστοποιητικά
Την έκδοση αδειών. Για παράδειγμα άδειες γάμου και οδήγησης, αλλά και άδειες που αφορούν την ίδρυση επιχείρησης και ανέγερσης οικοδομής
Τις αποζημιώσεις (αγροτικές, ιατρικών δαπανών κ.λπ. ),
Τις εγγραφές (σε αγροτικά μητρώα, μαθητών και φοιτητών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.),
Τις εσωτερικές διαδικασίες δημοσίου (άδειες, αποσπάσεις κ.λπ.),
Και καταγγελίες

Δηλαδή οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν μέσω της ιστοσελίδας στάδια υλοποίησης κάθε διαδικασίας, φυσικά ή/και ψηφιακά σημεία εξυπηρέτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον εκτιμώμενο χρόνο και το κόστος της διεκπεραίωσης. Οι κατηγορίες υπηρεσιών είναι παρόμοιες με τις υπηρεσίες του gov.gr, όπως είναι γεωργία και κτηνοτροφία, δικαιοσύνη, εκπαίδευση, επιχειρηματική δραστηριότητα, εργασία και ασφάλιση, οικογένεια, περιουσία και φορολογία, πολίτης και καθημερινότητα, πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός, στράτευση, υγεία και πρόνοια.
Οι δράσεις

Πάντως σε εξέλιξη βρίσκονται επιπλέον 43 δράσεις, οι οποίες αναμένεται να αποδοθούν σύντομα στους πολίτες. Όπως :

Υλοποίηση παρεμβάσεων, ώστε να είναι δυνατή η απόδοση ΑΦΜ στο νεογνό μέσω κατάλληλης υπηρεσίας. Η απόδοση ΑΦΜ θα πραγματοποιείται κατά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Απλούστευση και ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με την καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Απλούστευση και ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στους κλάδους της αλιείας και της ελαιοκομίας
Απλούστευση διαδικασίας και ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος
Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)
Θεσμοθέτηση του ενιαίου πιστοποιητικού Κληρονομίας
Απλούστευση και δημιουργία μηχανισμού πληροφόρησης ναυτικών και εταιρειών για ζητήματα του ΝΑΤ και διασύνδεση των ναυτικών ειδικοτήτων με την αγορά εργασίας.
Απλούστευση και ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στη διαδικασία των οδικών τουριστικών μεταφορών
Απλούστευση και ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στη χορήγηση Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας σε επιχειρηματικές-οικονομικές δραστηριότητες του τομέα του τουρισμού.
Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (ενιαίας θυρίδας) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες
Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Κολλεγίων
Απλούστευση και Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αρχικής έκδοσης άδειας οδήγησης
Ψηφιακή εφαρμογή για το point system των οδηγών
Απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας της γνωμάτευσης αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης της Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e- ΕΦΚΑ για την περίπτωση των ασθενών με σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας
Ανάπτυξη ανεξάρτητη εφαρμογής στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την έκδοση του Ιατρικού Πιστοποιητικού Θανάτου από πιστοποιημένους ιατρούς.

Υπό ανάπτυξη βρίσκονται συνολικά 15 δράσεις απλούστευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εννέα στον τομέα της οικογένειας, τρεις για την γεωργία και την κτηνοτροφία, επτά δράσεις για την οργάνωση του κράτους, τρεις για τη δικαιοσύνη, δύο για την καθημερινότητα του πολίτη και τέσσερις δράσεις στον τομέα της εργασίας και ασφάλισης.