Η προθυμία με την οποίαν ο τούρκος πρόεδρος θέλησε να έλθει στην Αθήνα αντί να πάει ο Έλληνας πρωθυπουργός να τον συναντήσει στην Άγκυραν όπως είχε κυκλοφορήσει, δεν πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρη και αντικειμενική επίσκεψη για συζήτηση. Έχει βάθος επιδιώξεων. Ποίες είναι αυτές παραμένει άγνωστον αυτήν την στιγμήν. Ίσως μαθευτεί αργότερα εν όλω ή εν μέρει. Ο κυρίαρχος Λάος όμως δεν πρέπει να είναι πάντα ενήμερος των κυβερνητικών δράσεων;

Οι πολλοί υπουργοί και οι δεκάδες επιχειρηματίες δεν έρχονται ασκόπως. Κάτι θέλουν να «αρπάξουν»! Είναι πάντως έως αυτήν την στιγμήν αδικαιολόγητα για την Ελληνικήν οικονομίαν όσα Ελληνικά πλουτοπαραγωγικά πεδία κατέχουν τούρκοι επιχειρηματίες. Γιατί τα δώσαμεν, όχι φυσικά μόνον σ’ αυτούς αλλά σε δεκάδες υπηκόους άλλων κρατών; Και όχι μόνον αυτό αλλά συνεχίζεται η διάθεση ακινήτων σε ξένους! Εκατοντάδες ακίνητα έχουν δοθεί και συνεχίζεται αυτό το ξεπούλημα με την απαράδεκτην «βίζα» ήτοι αγοράζεις ακίνητον 200.000 Ευρώ και μένεις στην Ελλάδα για πέντε έτη! Κινέζοι και τούρκοι έχουν αγοράσει δεκάδες διαμερίσματα στο Κολωνάκι και στα Εξάρχεια! Και το ξεπούλημα συνεχίζεται. Το τέχνασμα της «βίζας» πρέπει να καταργηθεί. Δεν πρόκειται για επένδυση αλλά για ξεπούλημα!!

Οι τούρκοι που θα έλθουν τι θα πάρουν;;

Στην επίσκεψή του ο τούρκος πρόεδρος στην Γερμανίαν πριν ολίγου, έφερε σε αδιέξοδον τον Γερμανόν Πρωθυπουργόν για να μη πούμεν ότι τον σάρωσε! Και εκείνος δεν είχε την δύναμη να αντιδράσει κατακριθείς από τα Μέσα Ενημερώσεως της Γερμανίας!

Αυτές τις ημέρες τούρκοι παράγοντες, υπουργοί και πολιτικοί βάλλουν αγρίως κατά της Ελλάδος και τονίζουν ότι κατέχομεν παρανόμως Νησιά του ιστορικού μας Αρχιπελάγους, ότι πρέπει να αποστρατικοποιήσομεν πλήρως τα Νησιά, ενώ η τουρκία ας έχει ολίγα χιλιόμετρα από αυτά, στα παράλια της, χιλιάδες στρατού και πολεμικά μηχανήματα! Θα πούμεν στον τούρκον πρόεδρον ότι τα Νησιά θα εξοπλισθούν πλήρως, ότι η κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη, ότι στο Αιγαίον Πέλαγος δεν έχομεν να διαπραγματευτούμεν κάτι, ότι η προσφυγή στην Χάγη είναι εκτός σκέψεων, ότι θα επεκτείνομεν τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ.

Αν τολμήσει ο πρωθυπουργός μας να τα θέσει με ζέση στον τούρκον πρόεδρον, τότε ας έλθει. Διαφορετικώς ίσως βγούμεν χαμένοι.

Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν μας ευνόησαν μέχρι τώρα. Στον Νόμον υπ’ αριθ.2929/2001 αναφέρεται ότι για τα σχολικά βιβλία συνιστάται Μικτή Επιτροπή Ελλήνων και τούρκων, για διόρθωση των ανακριβειών! Με τον τρόπον αυτόν αφανίσθηκε από την διδασκαλίαν στα Σχολεία, ο Μέγας Κολοκοτρώνης και οι Ήρωες του 1821!! Θέλουν να ξεχασθεί η δράση τους! Είναι δυνατόν βιβλία της Ελληνικής Ιστορίας να τίθενται υπό την κρίση των τούρκων; Και δυστυχώς καμμία κυβέρνηση δεν φρόντισε να τροποποιήσει αυτό το λάθος! Ας το επιχειρήσει ο πρωθυπουργός μαζί με τα ανωτέρω για να θεωρήσομεν ότι η έλευση του τούρκου προέδρου είχε και ένα θετικόν αποτέλεσμα!!