Με τα μέτρα που λαμβάνουν για την πάταξη της φοροδιαφυγής δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες είναι αντίθετες με το πνεύμα της οικονομίας, της αποταμιεύσεως χρημάτων κατά την μορφήν του κουμπαρά και όλα αυτά που πριν χρόνια με το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον άφηναν κάποια ποσά στην άκρην! Παρά τα χρόνια της δυστυχίας τότε η αποταμίευση ήταν πρόκληση. Σήμερα είναι κίνδυνος. Αν χρησιμοποιήσεις αποταμιευμένα χρήματα ενδέχεται να χαρακτηρισθείς φοροφυγάς ή ακόμα και πλουτίσας παρανόμως! Πως προκύπτει αυτό;;; Απλούστατα. Για να αγοράσεις ένα οικοπεδάκι ή ένα μικρόν διαμέρισμα δεν μπορείς να πληρώσεις σε μετρητά αλλά ηλεκτρονικά! Και εκεί θα σε ερωτήσουν. Που τα βρήκες αυτά τα χρήματα;;;Γιατί δεν τα είχες δηλώσει;; Πλήρωσε τώρα τον φόρον και ύστερα κάμε την αγοράν!!!

Πιο απλά. Από το υστέρημα μου έβαζα στην άκρην κάποιες δραχμούλες! Συγκεντρώθηκε κάποιον ποσόν. Θέλω να το δώσω στον υιόν μου για να αγοράσει ένα οικόπεδον. Πρέπει να πληρώσει ηλεκτρονικώς. Πως θα δικαιολογήσει την πραγματικήν απόκτηση των χρημάτων;;; Θα μπορέσει να προβεί στην αγορά μετρητοίς; Όχι λένε οι σοφοί! Αυτό σημαίνει απλούστατα ότι στο εξής δεν πρέπει να δίδομεν χρήματα στα εγγόνια μας! Θα είναι δύσκολον να τα χρησιμοποιήσουν! Άρα η έννοια της αποταμιεύσεως πετάχθηκε στον κάλαθον των αχρήστων. Να εφαρμόζομεν το «φάγομεν και πίομεν ταχ αύριον αποθνήσκομεν»;; Η κυνική φιλοσοφία στο προσκήνιον, εξ αιτίας της απολύτου αδυναμίας του Κράτους να εισπράξει τα οφειλόμενα από τους πάσης μορφής φοροφυγάδες! Δεν νομίζω ότι πρόκειται για λυσιτελές μέτρον στον τομέα της ατομικής προσπαθείας αποταμιεύσεως. Είναι δύσκολη η κατάσταση την καθιστούν δυσκολοτάτην τα πρόχειρα μέτρα που λαμβάνονται.

Η αδυναμία του Κράτους να εισπράξει τα οφειλόμενα είναι άκρως προκλητική. Πρωτοφανής σε έκταση και τρόπους εισπράξεως. Επί έτη υποχρεώνει τους πολίτες να ζητούν αποδείξεις για κάθε αγοραπωλησίαν. Και όχι μόνον αυτό αλλά να διατηρούν τις αποδείξεις στο σπίτι τους για τυχόν έλεγχον! Έχω ενοχλητικές ποσότητες αποδείξεων. Τι θα τις κάμω; Να τις πετάξω;;;Δηλαδή μας καθιστούν εμμέσως εισπράκτορες ή μάλλον καταδότες! Προ ολίγου ήλθε στην δημοσιότητα νέα υποχρέωση των αγοραστών να καταδίδουν με τις αποδείξεις τους πωλητές και θα λαμβάνουν και έπαθλον!!! Χαρακτηριστικόν παράδειγμα και αυτό της απολύτου αδυναμίας του Κράτους προς είσπραξη των οφειλομένων σ’ αυτό. Δεν μπορεί, δεν έχει μεθόδους, δεν έχει την αναγκαίαν αυστηρότητα ώστε οι πάντες να φοβούνται μη τυχόν συλληφθούν ως φοροφυγάδες. Δεν ενδιαφέρονται. Θα πληρώσουν από τα οφειλόμενα στο Κράτος και θα συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν! Απόλυτη κρατική ανεπάρκεια!

Να εξευρεθούν τρόποι εισπράξεως των οφειλών προς το Δημόσιον και όχι να χρησιμοποιείτε ο πολίτης ως εισπράκτορας.

Δύνασθε να το επιτύχετε;;