Συγκινητική υπήρξε η ανταπόκριση μελών, φίλων και εκπροσώπων συλλόγων της πόλης μας, "Αγκαλιάζω", "Αντικαρκινική Εταιρεία", "Γηριατρική", "Καλλιπάτειρα", "Λύκειο Ελληνίδων", "Σοροπτιμιστικός Όμιλος", "ΣΟΨΥ", στην πρόσκλησή μας για απογευματινό καφέ με σκοπό την ενίσχυση του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "Φλόγα", την Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου, στο κέντρο Deck.

Ένα απόγευμα μεγάλης ευαισθησίας και αγάπης, το οποίο απόλαυσαν οι παρευρεθέντες, συνδυάζοντας το τερπνόν μετά του ωφελίμου.

Ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή τους. Ευχόμαστε στη "Φλόγα" καλή συνέχεια στους αγώνες της.