Σε συμφωνία για έναν νόμο ο οποίος θέτει όρια στις εκπομπές μεθανίου στις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων (πετρελαίου και άνθρακα) της Ευρώπης από το 2030 κατέληξαν τα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα η Ε.Ε. άσκησε πίεση στους διεθνείς προμηθευτές για να περιορίσουν τις διαρροές αυτού του αερίου που συμβάλλει σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο νόμος θα υποβληθεί τώρα για τελική έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις χώρες της ΕΕ. Το στάδιο αυτό είναι συνήθως τυπικό.

Ο κανονισμός εισάγει επίσης νέες απαιτήσεις για τους τομείς του πετρελαίου, του αερίου και του άνθρακα, οι οποίοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να μετρούν, να αναφέρουν και να επαληθεύουν τις εκπομπές μεθανίου, ανέφερε σε δήλωση το συμβούλιο της ΕΕ.

Η συμφωνία υποχρεώνει τους παραγωγούς πετρελαίου και αερίου στην Ευρώπη να εντοπίζουν και να επισκευάζουν διαρροές του μεθανίου κατά τις επιχειρήσεις τους και επίσης περιορίζει σημαντικά τις περιπτώσεις όπου οι εταιρείες καίνε εσκεμμένα ή απελευθερώνουν αχρείαστο μεθάνιο στην ατμόσφαιρα.

Οι κανονισμοί στις εισαγωγές είναι πιθανό να πλήξουν μεγάλους προμηθευτές αερίου, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ, η Αλγερία και η Ρωσία.

Το μεθάνιο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία κλιματικής αλλαγής μετά το διοξείδιο του άνθρακα και βραχυπρόθεσμα ανεβάζει πολύ περισσότερο τη θερμοκρασία. Η ταχεία μείωση των εκπομπών μεθανίου κατά την τρέχουσα δεκαετία είναι κρίσιμης σημασίας αν ο κόσμος πρόκειται να αποφύγει μια σοβαρή κλιματική αλλαγή.