Η παρανομία του Έλληνα οδηγού αυτοκινήτου, (φυσικά εννοούμεν τους παγίους παραβάτες) η ασέβειά του και περιφρόνηση των κανόνων ασφαλούς οδηγήσεως δεν είναι σημερινή έκφανση. Πάντοτε υπήρξε απρόσεκτος. Χαρακτηριστικόν το εξής περιστατικόν.

Όταν πρωτοήλθαν ολίγα οχήματα στην Αθήνα, έξω από τα περίφημα ανθοπωλεία ήτοι τον αυλείον τοίχον της σημερινής Βουλής, συνεκρούσθηκαν δύο αυτοκίνητα! Φαινόμενον πρωτόγνωρον το οποίον τους έκαμε ιδιαιτέραν εντύπωση. Ο Τύπος της εποχής σχολίασε το γεγονός και έθεσε το ερώτημα.

Σήμερα υπάρχουν στην Αθήνα μόνον 10 οχήματα και συνεκρούσθησαν δύο. Τι θα γίνει αν τα αυτοκίνητα φθάσουν τα εκατόν (100)!!!
Η απορία του συντάκτου ήταν σοφή με αβεβαίαν την πρόβλεψη. Αν δηλαδή τα αυτοκίνητα πολλαπλασιασθούν θα υπάρχει συμφορά ήταν η πρόβλεψη. Και η θλιβερή πραγματικότητα το απέδειξε οικτρώς.

Η δεινή αυτή κατάσταση προέρχεται από την αδιαφορίαν του Έλληνα. Και η αδιαφορία ερευνομένη μετά προσοχής διαχρονικώς αποτελεί καθολικήν ασθένεια του Έλληνα εκδηλουμένη σε κάθε πλευράν της ζωής του. Τα παραδείγματα μύρια.

Αναφορικώς με τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, θα αναφέρομεν χαρακτηριστικόν παράδειγμα, όπως το παραθέτει ο Νέστωρ Παπαχρήστου- Πλαπούτας στο περισπούδαστον έργον του «Η δόξα της αμάθειας». Γράφει.

«Τα αυτοκινητικά δυστυχήματα σε σχέση με τον αριθμόν του πληθυσμού είναι αστρονομικά. Στην Αθήνα τον Ιούνιον του 1957 έγιναν 342 ατυχήματα, τα πέντε θανατηφόρα. Υπολογίζοντας την Αθήνα με 30.000 αυτοκίνητα εν συγκρίσει, το Λος Άντζελες με 2.000.000 αυτοκίνητα και 4.000.000 πληθυσμόν θα έπρεπε να έχει ετησίως περίπου 150.000 ατυχήματα, 5.000 από αυτά θανατηφόρα. Στην πραγματικότητα το Λος Άντζελες δεν είχε ετησίως περισσότερα από 5.000 ατυχήματα εκ των οποίων θανατηφόρα λιγώτερα των 500!!!!

Ο Έλληνας οδηγός αδιαφορεί αν υπάρχει πεζός ή αν συγκρουσθεί με άλλον όχημα χωρίς να γνωρίζει τις συνέπειες. Πολλάκις και ο πεζός δεν σκέπτεται ότι τα αυτοκίνητα του αλλάζουν τις συνήθεις βαδίσεως στους δρόμους και πρέπει να προσέχει. Η αδιαφορία ή η αμάθεια των κανόνων κυκλοφορίας του στοιχίζουν ακριβα, έως και την ζωήν του. Και η αμάθεια του οδηγού γύρω από την αυστηρή τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, αλλά και ο σεβασμός στην ακεραιότητα των πεζών είναι παράγοντες τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων! Η γενική αδιαφορία γύρω από την ακεραιότητα του πλησίον αλλά και ο σεβασμός στους κανόνες Δικαίου επιφέρουν στην Ελλάδα όχι καλές συνθήκες διαβιώσεως. Τρανή απόδειξη τούτου τα σήμερον αναρίθμητα και καθημερινά τροχαία ατυχήματα και θάνατοι. Οι τραυματισμένοι πολλάκις είναι σε βαρειά κατάσταση ώστε δεν είναι δυνατόν να εργασθούν. Το Δημοσιον επιβαρύνεται την φροντίδα αυτών! Η προσφορά τους πλέον στην παραγωγήν ανύπαρκτη. Δυνατότητα οικογενείας πολλάκις αδιανόητη! Και οι θάνατοι πολλές χιλιάδες κατ΄ έτος! Βαρύτατον πλήγμα όταν το Δημογραφικόν έχει δραματικήν κατιούσαν!

Τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα είναι μονίμως χαίνουσα καταστροφική πληγή, ολετήρας για την Χώραν! Οι υπεύθυνες Αρχές πρέπει να λάβουν δραστικά μέτρα να την επουλώσουν. Μέσα πρακτικά και αμέσου αποδόσεως και όχι θεωρητικά ή μακροχρόνια.

Αναμένομεν βοήθειαν στην πληττομένην Πατρίδα μας!!!