Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών(ΜΕΤ ΠΠ) συμμετέχει
στο Forum Ανάπτυξης 2023 με τη Στρογγυλή Τράπεζα «Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας
ΠΠ: Αλληλεπιδρώντας με την κοινωνία», το Σάββατο 18/11/2023, στις 18.00. Η 18 η
Νοεμβρίου έχει οριστεί ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ακαδημαϊκής Κληρονομιάς και κάθε χρόνο
τα πανεπιστημιακά μουσεία της Ευρώπης τη γιορτάζουν ποικιλοτρόπως, με στόχο να
συμβάλλουν το άνοιγμα των Πανεπιστημίων και της Επιστήμης στις τοπικές κοινωνίες.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση «Μουσείο Επιστημών και
Τεχνολογίας: Εκλαϊκεύοντας τις επιστήμες και την τεχνολογία προς όφελος της
αειφορίας» από τον Διευθυντή του ΜΕΤ ΠΠ καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας,
Ιωάννη Ηλιόπουλο και την Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ και
Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων-ICOM

Στη συνέχεια, συνεργάτες και συνοδοιπόροι του Μουσείου Επιστημών και
Τεχνολογίας στα περίπου 15 χρόνια από το άνοιγμά του στο κοινό παρουσιάζουν
την εμπειρία τους από τη συνεργασία τους με το Μουσείο και τα οφέλη της.

Συμμετέχουν:
Γεωργία Πετροπούλου-Conan, Διευθύντρια Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας στην
Πάτρα
«Ανακαλύπτοντας & αλληλεπιδρώντας με την Επιστήμη & τον πολιτισμό της Γαλλίας
μέσα από τις δράσεις του ΜΕΤ»
Χρυσάνθη Βανταράκη, Πρόεδρος Ένωσης Εικαστικών Πάτρας
«Επιστήμη και Τέχνη συνδιαλέγονται στο ΜΕΤ ΠΠ»
Βασιλική Μαντζουράτου, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αχαϊας
«Συνεργασία των Πολιτιστικών Τμημάτων με το ΜΕΤ ΠΠ»
Νικούλα Κουγιά, Αρχαιολόγος, Υποψήφια Δρ Πανεπιστημίου Πατρών, εθελόντρια
ΜΕΤ ΠΠ
«Η εκλαϊκευση της επιστημονικής έρευνας μέσα από τις δράσεις του ΜΕΤ ΠΠ»
Μαρία Κωστούρου, Νηπιαγωγός—Μουσειολόγος, εθελόντρια ΜΕΤ ΠΠ
«Έμπνευση και Πειραματισμός στο ΜΕΤ ΠΠ»
Εθελοντές φοιτητές μιλούν για την εμπειρία τους στο ΜΕΤ ΠΠ
Νίκος Παπαγεωργίου, Προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων της
ΤΙΤΑΝ ΑΕ
«Χορηγός στο ΜΕΤ; Γιατί;»

Τη συζήτηση ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ η Ελένη Γκέκα, Οικονομολόγος, Πρόεδρος Ομίλου
Δανιηλίς, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Φίλων ΜΕΤ ΠΠ

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας στο Forum Ανάπτυξης «Μουσείο
Επιστημών και Τεχνολογίας ΠΠ: Αλληλεπιδρώντας με την κοινωνία» (upatras.gr)