Βελτιωμένα θα είναι τα κίνητρα για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Δηλαδή η διάταξη του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου για τα κίνητρα που δίδονται στους συνταξιούχους που εργάζονται είναι βελτιωμένη ως προς τις κρατήσεις των συνταξιούχων που θα δηλώσουν ότι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή θα έχουν παράλληλη απασχόληση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” , όταν ο συνταξιούχος είναι αυτοαπασχολούμενος και το επάγγελμά του έχει εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση, θα καταβάλλει προσαύξηση εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης 40%, ενώ αν έχει υποχρέωση μόνον για κύρια ασφάλιση, η προσαύξηση εισφορών θα είναι 50%.
Ανέπαφη η σύνταξη

Το βασικότερο κίνητρο για να δηλώνουν από 1ης/1/2024 την όποια εργασία έχουν ή πρόκειται να αναλάβουν είναι ότι δεν θα έχουν καμία περικοπή στη σύνταξη και η μείωση 30% που προβλέπεται τώρα καταργείται για όλες τις δηλώσεις απασχόλησης που θα υποβληθούν στον ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου.

Αν η απασχόλησή τους είναι με μισθό, θα έχουν ολόκληρη τη σύνταξη και θα δίνουν ως κράτηση ένα 10% από το μισθό τους. Αν απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, θα έχουν ολόκληρη τη σύνταξη, αλλά θα καταβάλλουν τις εισφορές τους με προσαύξηση 50% ή 40%, όπως αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες στη βελτιωμένη διάταξη του νομοσχεδίου.

Η προσθήκη της προσαύξησης εισφορών κατά 40% αφορά στους συνταξιούχους που υπάγονται σε κύρια αλλά και επικουρική ασφάλιση, όπως οι δικηγόροι και οι μηχανικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με το τελικό κείμενο της διάταξης, θα έχουν επιπλέον κράτηση ίση με το 40% της εισφοράς που καταβάλλουν για την κύρια ασφάλιση και 40% της εισφοράς για την επικουρική.
Τι άλλαξε

Στην αρχική μορφή της, η διάταξη προέβλεπε προσαύξηση εισφορών 50% αν ο συνταξιούχος απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας και κράτηση 10% από το μισθό αν εργάζεται ως μισθωτός. Στην τελική της διαμόρφωση προστέθηκε όμως και η κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων, που, εκτός από κύρια, έχουν και επικουρική ασφάλιση, για τους οποίους η προσαύξηση που θα δίνουν λόγω της απασχόλησής τους ορίστηκε στο 40% των εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Στην περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης, δηλαδή για συνταξιούχους που εργάζονται ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, οι κρατήσεις που θα επιβάλλονται θα είναι 10% επί της αμοιβής για τη μισθωτή απασχόληση και προσαύξηση 50% της εισφοράς που καταβάλλουν για το ελεύθερο επάγγελμα ή προσαύξηση εισφορών 40% αν είναι αυτοαπασχολούμενοι με κύρια και επικουρική ασφάλιση.

Στις περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, δηλαδή συνταξιούχος που εργάζεται με μισθό σε δύο ή περισσότερες δουλειές (πλήρους ή και μερικής απασχόλησης), θα καταβάλλεται κράτηση 10% από τις αμοιβές του. Αν η παράλληλη απασχόληση είναι σε ελεύθερο επάγγελμα, τότε θα καταβάλλει μια προσαύξηση 50% ή 40% (αν υπάρχει και επικουρική ασφάλιση), επειδή για την παράλληλη απασχόληση σε ελεύθερο επάγγελμα προβλέπεται εισφορά.
Αναστολή

Διατηρείται η αναστολή σύνταξης που ίσχυε και πριν για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και είναι κάτω των 62 ετών. Όταν συμπληρωθεί το 62ο έτος, η σύνταξη επαναχορηγείται και ο συνταξιούχος θα έχει κράτηση 10% στο μισθό, ενώ πριν είχε μείωση 30% στη σύνταξη. Το ηλικιακό όριο της αναστολής μπορεί και να αυξάνεται.

Με το νέο καθεστώς θα μπορούν να εργάζονται και συνταξιούχοι αναπηρίας με εξαίρεση από οποιαδήποτε επιπλέον κράτηση. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται οι αγρότες συνταξιούχοι του ΟΓΑ που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα, οι συνταξιούχοι άλλων Ταμείων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα από την οποία αποκτούν ετήσιο εισόδημα ως 10.000 ευρώ, οι πολύτεκνοι, οι συνταξιούχοι ειδικών κατηγοριών (λογοτέχνες κ.ά.).

Η δήλωση απασχόλησης θα γίνεται στον ΕΦΚΑ. Αν ο συνταξιούχος εντοπιστεί να εργάζεται αδήλωτος, θα στερείται τις συντάξεις ενός έτους.
Οι κρατήσεις ανάλογα με το επάγγελμα

Οι κρατήσεις που θα έχουν οι συνταξιούχοι ανάλογα με τη δραστηριότητά τους διαμορφώνονται ως εξής:

Οι μισθωτοί θα έχουν κράτηση 10%.
Οι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι) 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης και, σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, προσαύξηση εισφοράς 40% για κύρια και 40% για επικουρική ασφάλιση.
Οι μισθωτοί μηχανικοί και έμμισθοι δικηγόροι θα έχουν κράτηση 10%.
Οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών θα έχουν κράτηση 10% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού.
Οι αμειβόμενοι με εργόσημο θα έχουν κράτηση 10% στην αξία του εργοσήμου.