Η πρώτη δράση από τις συνολικά 14 που εντάσσονται στον φάκελο των Smart Cities  και η οποία μπαίνει σε φάση υλοποίησης για την Πάτρα αφορά τους υδάτινους πόρους.  

Πρόκειται για το πρώτο υπό έργο που θα υλοποιηθεί από τα τέσσερα συνολικά μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθούν αυτές οι δράσεις του στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της Έξυπνης πόλης.

Το έργο αυτό ονομάζεται «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για τους Υδάτινους Πόρους» προϋπολογισμού 684.000 ευρώ και όπως και τα υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στον φάκελο του Smart Cities, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ήδη σε συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή συγκρότησε μια τριμελής επιτροπή που θα προχωρήσει στην κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού, έτσι ώστε στη συνέχεια να δημοπρατηθούν τα αντίστοιχα τεύχη που θα βγουν στον αέρα, κάνοντας τη σχετική πρόσκληση προς τις εταιρείες που θα διεκδικήσουν το έργο.

Η δράση αυτή έχει να κάνει με δύο βασικούς άξονες. Την εγκατάσταση 140.000 συνολικά ψηφιακών υδρόμετρων σε τελικούς καταναλωτές και την κατασκευή 150 "έξυπνων" φρεατίων που θα μετρούν την στάθμη του νερού.

Μέσα των έξυπνων υδρόμετρων θα μπορεί να γίνεται μια καταμέτρηση της κατανάλωσης του πόσιμου νερού στον τελικά καταναλωτή,  ενισχύοντας την νοοτροπία που θα πρέπει να αναπτυχθεί για την σωστή διαχείριση του.

Σε ότι αφορά τα έξυπνα φρεάτια μέσω των ειδικών αισθητήρων που θα υπάρχουν σε αυτά θα μπορούν να μετρούν στην στάθμη του νερού και ταυτόχρονα να ειδοποιούν σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να κλέψει τα μεταλλικά καπάκια και τις σχάρες τους.

Οπότε θα έχουν ένα διπλό ρόλο καθώς η ΔΕΥΑ Πατρών έχει υποστεί μεγάλη ζημιά από τους κυνηγούς μετάλλων. Μέσα στον επόμενο διάστημα θα φτάνουν στο δημοτικό συμβούλιο και οι υπόλοιπες δράσεις που περιλαμβάνονται στον φάκελο και οι οποίες αφορούν διάφορους τομείς.