Απαράδεκτη και αδικαιολόγητη είναι η στάση της κυβέρνησης στο θέμα της
εξαίρεσης των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις αμοιβές
των καλλιτεχνών που μειώνει σημαντικά τις αποδοχές τους. Το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, που εφαρμόζει τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, με την ΚΥΑ
καταργεί τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), αρνείται αδικαιολόγητα να
εγκρίνει την τροπολογία της ΚΥΑ 1077 24/2/2023 για εξαίρεση των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ενώ
εξαιρούνται κρατικά θέατρα που επιτελούν το ίδιο έργο με τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Το γεγονός αυτό θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία ιδιαίτερα της Δραματικής
Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (του μόνου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που λειτουργεί Δραματική
Σχολή) λόγω του ότι οι καθηγητές κρίνουν ασύμφορη οικονομικά την αμοιβή με το
ωρομίσθιο του ενιαίου μισθολογίου και αδυνατούν να αναλάβουν το διδακτικό έργο.
Η Σχολή κινδυνεύει να κλείσει και την ευθύνη φέρει ακέραια η Κυβέρνηση.

Το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στη συνεδρίασή του της 26/10/2023, με μοναδικό
θέμα τις εξελίξεις στο θέμα της ΚΥΑ 1077/24-2-2023, ενέκρινε την εισήγηση του
Προέδρου Πέτρου Βάη και αποφάσισε:
1. Να καταγγείλει την απαράδεκτη άρνηση της κυβέρνησης για εξαίρεση και
των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου που επιβάλλει η
ΚΥΑ.
2. Να θεωρήσει αποκλειστικά υπεύθυνη την κυβέρνηση για τα προβλήματα στο
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και τους κινδύνους στη λειτουργία της Δραματικής
Σχολής.
3. Να πραγματοποιήσει κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού και
παράσταση στην Υπουργό τη Δευτέρα 30 Οκτώβρη, στις 12 το μεσημέρι,
(εφόσον μέχρι τότε δεν δοθεί λύση από το ΓΛΚ), και άμεση συνεδρίαση του
Δ.Σ. μετά την κινητοποίηση της Δευτέρας.
Αίτημα η άμεση εξαίρεση των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. από την ΚΥΑ.

Ο Δήμος Πατρέων, που με ενέργειές έχει ζητήσει συνάντηση (χωρίς
ανταπόκριση) με την Υπουργό για να προωθήσει το αίτημα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., θα
στηρίξει και θα συμμετέχει στην κινητοποίηση.

Στην κινητοποίηση καλούνται τα μέλη του Δ.Σ., το σύνολο των καθηγητών
που δίδασκαν στη Σχολή το 2022-23 και γνώριζαν ότι θα συνεχίσουν να
διδάσκουν και το 2023-24, καθώς και το Σωματείο των σπουδαστών της
Σχολής.