Είναι τόσα τα ανομήματα της νεολαίας, κυρίως κάτω των 18 ετών, ώστε μόνον ως φανταστικά δύνανται να χαρακτηρισθούν, πλην φευ είναι άκρως αληθινά! Ακούγομεν τα συμβάντα στα δελτία ειδήσεων και δεν πιστεύομεν στα όσα ακούσαμεν ούτε στα στιγμιότυπα τα οποία προεβλήθηκαν! Tempore dato να επισημάνομεν ότι η προβολή αυτή είναι τροφός των αδικοπραξιών! Δεν έπρεπε να προβάλλονται αλλά ούτε και να ακούγονται οι ανομίες της νεολαίας! Σε μέγα ποσοστόν τους παρασύρουν στην εκτροπήν. Είδαμεν νεαρόν να τον έχουν ρίξει χαμαί και να τον κλωτσούν όλοι συνεχώς. Ο ένας από τους δράστες φαινόταν να κτυπά με μεγαλύτερον μένος. Το στιγμιότυπον αυτό ο δράστης θα το επιδεικνύει σε άλλους και θα επαίρεται για την πράξη του!. Δεν είναι υπερβολή. Για τον λόγον αυτόν όμοιες εικόνες δεν πρέπει να προβάλλονται επ’ ουδενί! Άλλοτε μας ενημερώνουν, λες και το έχομεν ανάγκην, ότι δύο 17χρονοι ασέλγησαν σε 14χρόνον!!! Ασέλγειες μεταξύ μικροτέρων ηλικιών αναφέρονται αναρίθμητες! Εκβιασμοί για αρπαγήν φορητού τηλεφώνου αρκετές. αρπαγές γυναικείων τσαντών και μύρια άλλα.

Δεν είναι δυνατόν να αναφερθώμεν στο σύνολον των εκνόμων πράξεων της νεολαίας οι οποίες δυστυχώς διαπράττονται και εντός Σχολείου αλλά και εκτός αυτού. Η Αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα το σύνολον των παρανομιών εντός του Σεπτεμβρίου το οποίον ανήρχετο σε1.300 περιστατικά! Αυτά όσα περιήλθαν σε γνώση της αστυνομίας γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλα που δεν την ενημέρωσαν.

Ερωτήματα.

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την κατηφόραν της νεολαίας;

Η Αστυνομία έχει ενοχήν; Σε μεγάλον βαθμον διότι ακολουθεί τα σωφρονιστικά δήθεν μέτρα της Πολιτείας και δεν είναι αυστηρή, αλλ΄ ούτε και εισηγείται αυστηρότερα και λυσιτελέστερα μέτρα.

Το Σχολείον; Σίγουρα ναι αλλά και αυτό είναι δέσμιον από τις Νομοθεσίες και από την κατακραυγήν του ευαγούς!! κοινού! Δεν δέχεται το κοινόν αυτό μέτρα προσωπικής τιμωρίας των μαθητών! Και αυτήν την ανώδυνην αποβολήν δεν την συγχωρούν οι προστάτες της νεολαίας!! που την οδηγούν στην καταστροφήν! Αν συμβεί κάτι τέτοιον οι «καταστροφικοί προστάτες» «τρέχουν» στα πεινασμένα κανάλια να αναφέρουν το συμβάν και αυτά θα έχουν θέμα για πολλές ημέρες κατακρίνοντα τον καθηγητήν που παρετήρησε τον ανομήσαντα!

Η Οικογένεια; Σίγουρα ΝΑΙ. Η μεγάλη αιτία για την παρανομίαν των νέων και δή μικρών κάτω των 10 ετών οφείλεται στην οικογένειαν. Πρέπει να τα διδάσκουν συνεχώς περί του ορθού και να αποφεύγουν πάσαν πράξη η οποία ενοχλεί άλλους μικρούς ή μεγάλους. Η συνεχής και αυστηρή διδαχή πάντα θα έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο φόβος των παιδιών, αν τυχόν παρανομήσουν, από τους γονείς τους πρέπει να είναι μέγας. Η οικογένεια αποτελεί το πρώτον βήμα αξιοπρεπούς διαπαιδαγωγήσεως των νέων. Η χαλαρότης και το πολύ «κανάκεμα» δεν έχει καλά αποτελέσματα. Το πρόσφατον παράδειγμα μητέρας η οποία διεμαρτυρήθη επειδή ο ιερεύς απείλησε με βέργα τον λεβέντην της χωρίς κάν να τον εγγίσει και εκείνη το δημοσιοποίησε, είναι από τα πιό άσχημα. Έπρεπε να του πεί. «Τι έκαμες στον ιερέα και σε απείλησε; Ασφαλώς κάτι. Κάτσε να σε συγυρίσω εγώ τώρα για να μη είσαι ασεβής». Έτσι διαπλάττονται καλοί χαρακτήρες όχι με την δημοσιότητα στις τηλεοράσεις και την «ηρωποίηση» του άτακτου νέου!

Η Εκκλησία. Ο ρόλος της είναι δεδομένος, για όσα παιδιά την παρακολουθούν συνεχώς.

Η εκτροπή των νέων και η αδυναμία της κυβερνήσεως να θέσει ισχυρούς φραγμούς μας θέτει σε μείζονα ανησυχίαν αλλά και τρομοκράτηση για το μέλλον των νεαρών. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν να είναι άμεσα και αποδοτικά. Οι νέοι να φοβούνται ότι αν παρανομήσουν θα αντιμετωπίσουν κάποιαν τιμωρίαν η οποία θα είναι πολύ βαρειά για αυτούς.

Η φροντίδα της νεολαίας προς αποτροπήν των όσων θλιβερών και επικινδύνων συμβαίνουν αυτό το διάστημα είναι απολύτως επιβεβλημένη και σε πρώτη προτεραιότητα. Το έχουν αντιληφθεί οι ιθύνοντες;;;