Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Εκπαίδευσης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού Πατρών είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας ο οποίος δίνει έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών που είναι στο φάσμα του Αυτισμού.

Οι μαθητές μας αντιμετωπίζουν σύνθετες κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες οι οποίες χρήζουν κατάλληλης αντιμετώπισης μέσω εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε συνδυασμό με κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Αρωγός και
υποστηρικτής στην ενίσχυση και βελτίωση του εκπαιδευτικού μας έργου υπήρξε και το κοινωφελές ίδρυμα “ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ” το οποίο πάντα αφουγκράζεται τις ανάγκες των κοινωνικών φορέων και ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους. Χάριν λοιπόν στη συνεισφορά του ιδρύματος “ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΥΔΟΥΡΗ” το σχολείο μας εξοπλίστηκε με εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό υλικό (για το σχολικό έτος 2023-24) το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωση χώρου χαλάρωσης και συναισθηματικής αποφόρτισης για τους μαθητές μας, σε επίπεδο πρόληψης και θεραπευτικής παρέμβασης.

Ευχαριστούμε θερμά τους εκπροσώπους του ιδρύματος “ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΔΟΥΡΗ” για την κοινωνική ευαισθησία και το ενδιαφέρον που επέδειξαν συμβάλλοντας ενεργά και έμπρακτα στη διαμόρφωση του παραπάνω χώρου στο σχολείο μας.