Με βάση το κίτρινο και το μαύρο θα δουλέψουν τα παιδιά αυτό το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 10:30 -12:30, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων που γίνονται τα πρωινά του Σαββάτου στο Πολύεδρο.
Με οδηγούς τους ζωγράφους Νίκο Αποστολόπουλο και Αντώνη Παπαγεωργίου και αφορμή την έκθεση τους που ξεκίνησε την Πέμπτη, τα παιδιά αφού ξεναγηθούν στους χώρους της έκθεσης, θα συζητήσουν με τους καλλιτέχνες σε μια προσπάθεια προσέγγισης της ανεικονικής τέχνης. Θα γνωρίσουν την abstract (αφηρημένη) τέχνη και τους βασικούς της εκπροσώπους. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας ως βάση αυτά τα δύο χρώματα, με την τεχνική του κολλάζ και του ελεύθερου σχεδιασμού, θα δημιουργήσουν τα δικά τους πρωτότυπα έργα.