Η Paylink – Western Union, αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος και Κύριος
Αντιπρόσωπος της Western Union International για την ελληνική αγορά από το 1991, αναζητά να εντάξει στο
δυναμικό της ένα ανεξάρτητο, έμπειρο και δυναμικό μέλος της ομάδας πωλήσεων με έδρα την Πάτρα ή την
Καλαμάτα.

Η Western Union International είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στον χώρο της ηλεκτρονικής μεταφοράς
χρημάτων. Προσφέρει τις υπηρεσίες της σε 200 χώρες μέσα από ένα δίκτυο 600.000 σημείων εξυπηρέτησης.

Η θέση υπάγεται στην Εμπορική Διεύθυνση με κύριες αρμοδιότητες τις ακόλουθες:
-Ανάπτυξη νέων συνεργασιών για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας
-Υποστήριξη και διαχείριση των υπαρχόντων συνεργατών στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης
-Επίτευξη των εμπορικών στόχων της εταιρείας
-Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και χαρτογράφηση της περιοχής ευθύνης
-Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων των συνεργατών με αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο
-Ανάλυση αποτελεσμάτων

Απαραίτητα Προσόντα & Δεξιότητες:
-Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ (ιδανικά σε πωλήσεις/ marketing/ οικονομική κατεύθυνση)
-Σχετική εμπειρία 4-5 ετών ως υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύου
-Δυνατότητα ταξιδίων στην περιοχή ευθύνης (60%)
-Άριστη γνώση Αγγλικών και ΗΥ (Office, ειδικά excel)
-Άριστη γνώση εργαλείων CRM, Salesforce, GIS etc.
-Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
-Πελατοκεντρική αντίληψη, ομαδικότητα και ευελιξία
-Εξαιρετικές επικοινωνιακές και πωλησιακές δεξιότητες
 Παροχές:
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
-On-target bonus
-Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή ασφάλιση
-Εταιρικό αυτοκίνητο και έξοδα κίνησης
-Εταιρικό κινητό / laptop
-Περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια. Παρακαλούμε όπως αποστέλλονται στο [email protected]
με την ένδειξη Υπεύθυνος Πωλήσεων & Ανάπτυξης Δικτύου Συνεργατών – Δυτική Ελλάδα