Ελλειμματικό παρέμεινε και τον Αύγουστο εφέτος το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας με τη Ρωσία και ανήλθε σε 216 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 223,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 81,6% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που ήταν 1.217,5 εκατ. ευρώ. Ενώ, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 7,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 8% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που ήταν 8,1 εκατ. ευρώ.

Το 8μηνο, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 1.992,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 66,5% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2022 που ήταν 5.737,9 εκατ. ευρώ. Ενώ, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 66,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 14,5% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2022 που ήταν 78 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ρωσίας ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1.856 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Στον αντίποδα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ουκρανίας ήταν πλεονασματικό και τον Αύγουστο και ανήλθε σε 51,7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 24,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 31,4% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που ήταν 18,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 75,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 291,1% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που ήταν 19,4 εκατ. ευρώ.

Το 8μηνο, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 180,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 78,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2022 που ήταν 101 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 453,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 122,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2022 που ήταν 203,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ουκρανίας ήταν θετικό και ανήλθε σε 272,9 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).