ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εrasmus+ KA151-YOU

Professional Development Activity: “Activating Youth Workers in Social Inclusion” (2022-1-EL02-KA151-YOU-000061360)

Κυριακή Βαμβακά- Χριστοδουλοπούλου: Sandy Vamvaka: Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων- Υπεύθυνη του Εργου.

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται στην  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στη Πάτρα, και ανοίγεται στην τοπική κοινωνία, προσφέροντας άτυπη μάθηση σε ενήλικες και νεαρούς πολίτες. Στο Ινστιτούτο μας προσέρχονται πολλοί συμπολίτες, νέοι, άνεργοι και άτομα που αναζητούν μια δημιουργική διέξοδο στον ελεύθερο χρόνο τους. Στα σεμινάρια που πραγματοποιούμε κατά καιρούς μπορεί να συμμετάσχει όποιος ενήλικας το επιθυμεί. Προσφέρονται μαθήματα ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά), εργαστήρια δημιουργίας κοσμημάτων, εργαστήρια δημιουργίας παραδοσιακού σαπουνιού από ελαιόλαδο και γλυκερίνη, εργαστήρια κατασκευής κεριού και διακόσμησης λαμπάδας, στηριζόμενοι στην προσφορά των εκπαιδευτών σε εθελοντική βάση. Τα προγράμματα αυτά ελεύθερου χρόνου δεν αποτελούν μόνο μία δραστηριότητα αναψυχής, αλλά συντελούν και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ενηλίκων πολιτών, δίνοντάς τους ευκαιρίες επιμόρφωσης, προσωπικής ανάπτυξης, αυτονομίας και εξέλιξης.

Ένας, επίσης, σημαντικός τομέας στον οποίο εστιάζει το Ινστιτούτο μας είναι τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+. Οι νέοι εθελοντές του Ινστιτούτου μας συμμετέχουν σε Ανταλλαγές Νέων (Youth Exchanges) και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (Training Courses) που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τα οφέλη για τους νέους από τα προγράμματα αυτά είναι πολλαπλά, καθώς αποκτούν γνώσεις, κοινωνικοποιούνται και έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό άλλων Ευρωπαϊκών λαών, εξασκούν τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, αποκτούν αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης και αυτονομίας, καθώς και αυτοπεποίθηση.

Φέτος το φθινόπωρο 2023, άλλο ένα Erasmus+ πρόγραμμα έφτασε στο τέλος του, το οποίο οργανώθηκε από το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από 27 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου 2023.

Μέσα στη δίνη των Αυτο διοικητικών εκλογών, εμείς στο γραφικό θέρετρο στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας, υλοποιήσαμε το Ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα Erasmus+ 151 –YOU (2022-1-EL02-KA151-YOU-000061360), με 23 συμμετέχοντες από 8 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ρουμανία, Κύπρο, Τουρκία, Ουγγαρία, Γαλλία, Πολωνία και Σερβία).

Το θέμα μας ήταν: «Training Youth Workers in Youth Employability» και σκοπός μας ήταν να εκπαιδεύσουμε τους Youth Workers, τους εκπαιδευτές νέων σχετικά με την ανεργία των νέων, την απασχολησιμότητα και πως θα εφοδιάσουμε τους νέους μας, ιδιαίτερα αυτούς με λιγότερες ευκαιρίες τη ζωή, ώστε να αποκτήσουν εφόδια, δεξιότητας και γνώση για να πετύχουν στην επαγγελματική τους ζωή, και να χτίσουν την καριέρα τους ως οι μελλοντικοί Ευρωπαίοι πολίτες. Μέσω αυτού του έργου, η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων θα μετριάσει τα κοινωνικά προβλήματα ενσωμάτωσης, συμβάλλοντας στη συνοχή της κοινωνίας και την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Οι νέοι μας θα βελτιώσουν επιχειρηματικές δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης για να αντιμετωπίσουν την ανεργία, απέκτησαν επίσης πολύτιμες δεξιότητες ζωής και διεθνή εμπειρία που θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν προσωπικά, επαγγελματικά και να πετύχουν στη σημερινή αγορά εργασίας.

Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση της δυνατότητας αναζήτησης εργασίας ή την διάλυση των εμποδίων στους νέους που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό.

Στη συνάντηση αυτή στα Σελιανίτικα, συμμετείχαν 23 εκπαιδευτές νέων (Youth Workers) ή άτομα που ασχολούνται με εκπαίδευση νέων, από τις ανωτέρω χώρες, από 27 Σεπτεμβρίου-04 Οκτωβρίου 2023.

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες- ανάμεσα τους και τέσσερις Αχαιοί φοιτητές-έλαβαν μέρος σε εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις με καταιγισμό ιδεών (brain storming), energizers, και ασκήσεις σε ομάδες εργασίας. Βεβαίως και πολιτιστικές επισκέψεις σε Μουσεία στη Πάτρα και Αίγιο, επίσκεψη στο Οινοποιείο Ρούβαλη στον Σελινούντα Αιγίου με την ανάλογη οινογνωσία καθώς και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κ. Χάρη Κόκκινο, ιδρυτή της εταιρείας start up FAEC Company. Πετύχαμε να μεταδώσουμε τον Ελληνικό πολιτισμό μας και την Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία!

Γνώμες της Ελληνικής ομαδας:

Μιχάλης Λυκούρας:

Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια (Training Courses) και σε Δραστηριότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Professional Development Activities) που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ αποτελούν πάντα μία πολύ καλή ευκαιρία για επέκταση των γνώσεων γύρω από θέματα που απασχολούν τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έτσι και στην περίπτωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου KA151 Erasmus+“Training Youth Workers in Youth Employability”, που διοργανώθηκε από το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στα Σελιανίτικα Αιγιάλειας Αχαΐας, στο χρονικό διάστημα 27 Σεπτεμβρίου 2023 έως 4 Οκτωβρίου 2023, στο οποίο είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω, αποκόμισα πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις για την ανεργία των νέων στην Ευρώπη και για την ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων των νέων για την καταπολέμησή της. Ειδικότερα, μέσα από το εκπαιδευτικό σεμινάριο ενίσχυσα ακόμα περισσότερο τις επικοινωνιακές, κοινωνικές, οργανωτικές, δημιουργικές και ψηφιακές μου δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, ενώ είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και άλλα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers)από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρος, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σερβία) και να μάθω περισσότερα για τους πολιτισμούς τους. Επιπλέον, ιδιαίτερης σημασίας ήταν και η ανάπτυξη νέων μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης σχετικών με την ανεργία και την επιχειρηματικότητα των νέων, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία σε μελλοντικά Ευρωπαϊκά προγράμματα, δράσεις ή ανταλλαγές νέων (Youth Exchanges). Τέλος, από το εκπαιδευτικό σεμινάριο αυτό δε θα μπορούσα να ξεχάσω τις φιλίες που δημιούργησα με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και το ευχάριστο κλίμα συνεργασίας σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου!

Απόστολος Μανίκας

Κατά την περίοδο από τις 27 Σεπτεμβρίου ως τις 4 Οκτωβρίου, είχα το προνόμιο να συμμετάσχω στο πρόγραμμα Erasmus KA151, με προσέγγιση στην "Κατάρτιση Εργαζομένων Νέων στην Απασχόληση των Νέων". Αυτό το πρόγραμμα, που φιλοξενήθηκε στα Σελιανίτικα της Αχαΐας, παρείχε μια μοναδική και ενδιαφέρουσα εμπειρία. Κατά τη διάρκειά του, οι συζητήσεις μας επικεντρώθηκαν στις κρίσιμες πτυχές της απασχόλησης των νέων, τονίζοντας τόσο τις απαραίτητες μαλακές δεξιότητες που απαιτούνται για επιτυχή είσοδο στον χώρο εργασίας όσο και τις ευρύτερες δεξιότητες. Εξέτασαν επίσης τις δεξιότητες και τις τάσεις κάθε συμμετέχοντα, προσπαθώντας να εντοπίσουν πεδία για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Εκτός από τις θεωρητικές συζητήσεις, συμμετείχαμε ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου παιχνιδιού, του brainstorming, της δημιουργίας ομάδων και της δημιουργίας βίντεο, πράγμα που εμπλούτισε την κατανόησή μας για το θέμα και μας επέτρεψε να αναπτύξουμε τα δικά μας εργαστήρια. Αυτή η εμπειρία μου άφησε ενα ανεξίτηλο σημάδι, όχι μόνο όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά και μέσω τον δυνατό δεσμο φιλίας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ανυπομονώ για την πιθανότητα μελλοντικών ευκαιριών ανάλογων προγραμμάτων.

Ελενη Αρμακόλα: Από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου συμμετείχα στο πρόγραμμα Erasmus KA151 "Training Youth Workers in Youth Employability ".Ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία κατά την οποία απέκτησα μια καλύτερη εικόνα των δεξιοτήτων που χρειάζονται για την είσοδο στον εργασιακό χώρο όπως η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος καθώς και γνώσεις σχετικά με την δημιουργία μιας επιχείρησης. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στα Σελιανίτικα Αχαΐας και καθ’ όλη την διάρκειά του συζητήσαμε για την νεανική απασχολησιμότητα και πιο συγκεκριμένα ανά χώρα, τις ήπιες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει κανείς κατά την είσοδό του στον εργασιακό χώρο καθώς και δεξιότητες που χρειάζονται σε διάφορες περιστάσεις της ζωής αλλά και στον χώρο εργασίας. Μας γεννήθηκαν απορίες για τις δεξιότητες και τις κλίσεις που διαθέτει ο καθένας καθώς και τις δεξιότητες που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε έτσι ώστε να γίνουμε καλύτεροι εργαζόμενοι και μέντορες. Βέβαια πέρα από τις συζητήσεις και το θεωρητικό πλαίσιο ασχοληθήκαμε και με διάφορες δραστηριότητες που συνέβαλαν στην προσέγγιση του θέματος μέσα από μορφές τέχνης. Η ανάπτυξη άτυπων μορφών μάθησης όπως το παιχνίδι ρόλων, ο καταιγισμός ιδεών, η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος , η δημιουργία βίντεο/ διαφήμισης μας βοήθησαν να κατανοήσουμε καλύτερα τις πολλαπλές πτυχές του θέματος και να δημιουργήσουμε τα δικά μας workshop . Προσωπικά πιστεύω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus ήταν μια αξέχαστη εμπειρία κατά την οποία αποκόμισα πολλά!. Οι μοναδικοί άνθρωποι, που πλέον τους αποκαλώ φίλους, τα workshop και οι δράσεις θα με βοηθήσουν στο επαγγελματικό μου μέλλον. Ελπίζω να έχω μια ευκαιρία σαν αυτήν στο μέλλον!