Δεν έχει ξεπεράσει ακόμα την οικονομική κρίση και δεν έχει έρθει στα… ίσια του ο τομέας της μεταποίησης, παραμένοντας ο μοναδικός από τους τρεις κλάδους της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας που παραμένει με αρνητικό πρόσημο.

Αυτό φανερώνουν τα στοιχεία στις υπηρεσίες του Γενικού Εμπορίου Μητρώου. Ο τομέας της μεταποίησης είναι με αρνητικό πρόσημο στην ισοσκέλιση των επιχειρήσεων που έχουν ανοίξει και έχουν κλείσει τα τελευταία δώδεκα χρόνια, δηλαδή από το 2011 και μετά όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση.

Συγκεκριμένα το πρόσημο μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν ανοίξει και αυτών που έχουν κλείσει είναι στο -577. Πιο αναλυτικά έχουν ανοίξει σε αυτή την δωδεκαετία, από την αρχή του 2011 έως στις 31 Ιουλίου του 2023 1.677 συνολικά επιχειρήσεις και έχουν κλείσει 2.254.

Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αν θέλουμε να εξάγουμε ένα συμπέρασμα για την πορεία της οικονομίας, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στον νομό της Αχαΐας.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τομέας της μεταποίησης, δηλαδή αυτός των βιομηχανιών και της βιοτεχνίας είναι ο σημαντικότερος της οικονομίας αφού είναι αυτός που απασχολεί το περισσότερο έμψυχο δυναμικό σε εργαζόμενους.

Σε λάθος κατεύθυνση

Οπότε το αρνητικό πρόσημο δείχνει πολλά για την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς αποτυπώνει ότι η οικονομία και η επιχειρηματικότητα μάλλον δεν βρίσκεται ακόμα στη σωστή κατεύθυνση και ούτε έχει έναν τόσο αναπτυξιακό ρόλο.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει και στην μεταποίηση μια σταθερή βελτίωση με βάση πάντα τα στοιχεία του ΓΕΜΗ αφού την τελευταία τριετία (το 2020, το 2021 και το 2022) το πρόσημο είναι θετικό.

Τέλος, σε ότι αφορά το 2023 το πρόσημο από τις αρχές του έτους μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2023 είναι θετικά με 74 επιχειρήσεις να ανοίγουν και 22 επιχειρήσεις να κλείνουν, κατά τη διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου.