Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 2024 World University Rankings της Times Higher Education.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιστρέφει στα 1000 πρώτα ιδρύματα, μεταξύ 1904, στις θέσεις 801-1000, ενώ είναι πέμπτο μεταξύ των 16 ελληνικών πανεπιστημίων που συμμετείχαν φέτος. Ιδιαίτερα αξιόλογες ήταν οι επιδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα της ποιότητας της έρευνας (Research Quality) και στη διασύνδεσή του με τη βιομηχανία (Industry). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ιδρυμάτων που αξιολογούνται από το Times Higer Education αυξάνεται σε ετήσια βάση δημιουργώντας έτσι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τα ελληνικά πανεπιστήμια που βρίσκονται στα 1000 πρώτα της λίστας κατάταξης είναι:
501–600 Πανεπιστήμιο Κρήτης
501–600 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
601–800 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
601–800 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
801–1000 Πανεπιστήμιο Πατρών
801–1000 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
801–1000 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
801–1000 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το σύστημα κατάταξης Times Higher Education World University Rankings επιχειρεί να συγκρίνει τα πανεπιστήμια στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας, της μεταφορά γνώσης και των διεθνών τους προοπτικών. Χρησιμοποιεί πέντε κατηγορίες δεικτών: [α] διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον), [β] έρευνα (μέγεθος, εισοδήματα και φήμη), [γ] έρευνα (ισχύς, αριστεία & επιρροή), [δ] διεθνείς προοπτικές (προσωπικό, φοιτητές & έρευνα) και [ε] σύνδεση με βιομηχανία (μεταφορά γνώσης).
Για την έκδοση των αποτελεσμάτων, με βάση τη νέα μεθοδολογία του, το σύστημα της THE αξιοποίησε τα δημογραφικά/στατιστικά δεδομένα του έτους 2021 και τα βιβλιομετρικά δεδομένα της πενταετίας 2018-2022.