Πάνω από 1.700 απόφοιτοι του ΕΑΠ, ορκίστηκαν το Σαββατοκύριακο σε τελετές που έγιναν στην Πανεπιστηµιούπολη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου στην Πάτρα. Πρόκειται για αποφοίτους των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών «∆ηµόσια ∆ιοίκηση» και «∆ιοίκηση Τουρισµού» των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Στις τελετές απηύθυναν χαιρετισµούς ο Πρόεδρος της ∆.Ε. του Ε.Α.Π. Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, ο Αντιπρόεδρος Έρευνας και ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραµάνης και ο Αντιπρόεδρος Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, Αναπληρωτής Καθηγητής Λεωνίδας ∆ουκάκης.

Επίσης απηύθυναν χαιρετισµό και απένειµαν τα πτυχία ο Αναπληρωτής Κοσµήτορας της Σχολής Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Καθηγητής Κυριάκος Μπουρίκας, ο Κοσµήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών, Καθηγητής Μανώλης Κουτούζης, ο Κοσµήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών, Καθηγητής Αυγουστίνος ∆ηµητράς, οι ∆ιευθυντές των Προγραµµάτων Σπουδών και µέλη του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Σχολών.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο εύχεται καλή σταδιοδροµία σε όλους τους πτυχιούχους και αποφοίτους του, οι οποίοι είτε συµµετείχαν διά ζώσης στις τελετές, είτε τις παρακολούθησαν ζωντανά από το κανάλι του Ε.Α.Π. στο Youtube.

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας ακαδηµαϊκής χρονιάς, ο πρόεδρος της ∆.Ε. του Ε.Α.Π., Γιάννης Καλαβρουζιώτης, εκφράζει τις ευχές του, στους νέους φοιτητές και επισηµαίνει ότι «επιλέξατε να σπουδάσετε σε ένα από τα µεγαλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας, το οποίο προσφέρει προγράµµατα σπουδών σε σύγχρονα αντικείµενα και γνωστικά πεδία, πλήρως αναγνωρισµένα και ισότιµα µε όλα τα υπόλοιπα Ιδρύµατα της χώρας».