Τα έχοντα ανάγκην συντηρήσεως, φροντίζονται ανελλιπώς από τους ιδιοκτήτες τους ή από τους οριζομένους δι’ αυτά. Θα αναφέρομεν τις παρακάτω περιπτώσεις.

Όταν ήμουν μικρός δύο σκεπές σ’ ένα οίκημα ήταν από χώμα. Το Σεπτέμβριον ο Πατέρας μου, προμηθευόταν το κατάλληλον χώμα, σκούπιζε την σκεπήν και το τοποθετούσε σε ορισμένα σημεία. Αυτό γινόταν ανελλιπώς κάθε χρόνον. Παρ’ όλον ότι η σκεπή ήταν χωμάτινη ουδέποτε υπήρχε υδρορροή στο οίκημα. Αν δεν το φρόντιζε κάποιαν χρονιάν η σκεπή θα έσταζε! Επίσης ανελλιπώς ασβέστωνε τις ταράτσες και τους εξωτερικούς τοίχους, όπως έκαναν και κάνουν μέχρι σήμερον οι Αμοργιανοί και όλοι ανά την Ελλάδα που φροντίζουν τα σπίτια τους. Επίσης αναγκαίος ήταν και ο ελαιοχρωματισμός των εξωτερικών κουφωμάτων, τα οποία αν και ξύλινα διατηρούνται άθικτα επί πολλά χρόνια παρά τις βροχές που τα μαστίζουν. Αναφερόμεθα σε οικήματα άνω των 150 ετών τα οποία διατηρούνται σε καλήν κατάσταση.

Αυτά εξ αφορμής του φρικτού και αδικαιολογήτου φαινομένου που ήλθε στην επιφάνειαν με το στέγαστρον του Ολυμπιακού Σταδίου, του μεγαλειώδους αυτού αθλητικού χώρου στην χώραν μας. Είδαμεν με μεγίστην απογοήτευση σκωριασμένα σημεία στους ημικυκλικούς δοκούς, άλλα μικρά και άλλα μακρύτερα σε μήκος! Η πράξη αυτή δείχνει απόλυτην ανευθυνότητα από πάντας τους εμπλεκομένους. Ανευθυνότητα που ήταν δυνατόν να έχει εγκληματικά αποτελέσματα αν δεν ήρχετο στην επιφάνειαν προς διόρθωση!

Ακούσαμεν ότι, εμείς δώσαμεν τόσα εκατομμύρια ή εκ νέου πάλιν τόσα εκατομμύρια αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν. Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα διέθεσε η εκάστοτε Κυβέρνηση. Σημασίαν έχει ότι κάθε χρόνον δεν έγεντο, ως όφειλε, έλεγχος και συντήρηση. Αυτοί οι δοκοί, ερωτώ, εχρωματίσθηκαν με τα ανάλογα υλικά έστω μίαν φορά στα 19 έτη ζωής τους;; Μάλλον όχι. Και δια την συντήρηση αυτών έπρεπε να υπάρχει μόνιμος υπεύθυνη επιτροπή και να εργάζεται με την αναγκαίαν σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Υπήρχε υπεύθυνος για την συντήρηση του στεγάστρου και τον έλεγχόν του κάθε χρόνον;; Απ’ όσα ακούμεν μάλλον δεν υπήρχεν!!

Ανάλογα φαινόμενα ελλείψεως του αναγκαίου ελέγχου έχομεν σε πληθώραν άλλων υποθέσεων. Π.χ. Στο τάδε Δημοτικόν Σχολείον έπεσαν σοβάδες από την σκεπήν! Κάθε χρόνον πριν αρχίσει η σχολική χρονιά καλούνται αρμόδιοι μηχανικοί για έλεγχον;; Δεν νομίζω να γίνεται κάτι τέτοιον! Σε χώρους συγκεντρώσεως ευφλέκτων δίδεται σχετική άδεια. Μετά την χορήγηση της αδείας γίνεται έλεγχος αν τηρούνται οι αυστηροί όροι; Νοσοκομεία και Κλινικές λαμβάνουν άδειες λειτουργίας. Οι συνθήκες λειτουργίας σε μερικά Νοσοκομεία είναι αδιανόητες. Γίνονται ελέγχονται αν τηρούνται όλοι οι όροι υγιεινής; Γηροκομεία λαμβάνουν άδειαν περιθάλψεως ευπαθών ατόμων. Μετά την χορήγηση αδείας έγινε ποτέ έλεγχος για την ομαλήν λειτουργίαν αυτών; Απ’ όσα έρχονται στην επιφάνειαν κάτι τέτοιον δεν γίνεται! Να μη «κουράζεται» το Κράτος -φροντίδα!

Τα γεγονότα είναι άπειρα. Πριν από πολλά χρόνια εδίδοντο δάνεια από τις Τράπεζες για επιχειρήσεις ή άλλα σπουδαία έργα. Πλείστοι από τους δανειολήπτες έστειλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικόν και δεν προχωρούσε η εργασία. Δεν έπρεπε οι Τράπεζες να ελέγχουν που πήγαν τα χρήματα που έδωσαν;;;Αν τα επένδυσαν ορθώς ή τα καταχράσθηκαν; Όμοιοι ανελλιπείς έλεγχοι δεν γίνονται συνεχώς και μετά αυστηρότητος.

Για όλα αυτά παρατηρούνται συνεχώς επικίνδυνα έως φονικά φαινόμενα! Αλλά και οικονομικώς επιβλαβή για το Κράτος. Πριν πολλά χρόνια παρακολουθούσα οδικές εργασίες του Δήμου Αθηναίων πλησίον των Γραφείων μου. Ο υπεύθυνος ερχόταν το πρωί τους έλεγε πως θα κινηθούν και μετά απήρχετο. Παρακολουθούσα τους εργαζομένους. Το πλείστον της ημέρας ήταν σε ακινησία και συζητήσεις! Ο υπεύθυνος που δεν είχε πάει στον Δήμον αλλά εκτός αυτού ήρχετο κατά την 1μμ. Έμενε μαζί τους ολίγον να δει την πρόοδον των εργασιών (Ποίων εργασιών!) και κατόπιν έπαυε την εργασίαν!!! Συμβαίνουν όμοια σε όλους τους τομείς του Δημοσίου σήμερα;;; Σίγουρα ναι, λόγω χαλαρότητας παντός ελέγχου!!

Κάτι παρόμοιον συνέβη και στο Ολυμπιακόν Στάδιον! Έλλειψη ετησίου ελέγχου.

Στις ενημερώσεις των Δημοσιογράφων γίνεται κατά κόρον αναφορά του ονόματος του αρχιτέκτονος Καλατράβα. Πρόκειται για στέγαστρον εντός του Ολυμπιακού Σταδίου και όχι για ιδιόκτητον τμήμα κάποιου. Επομένως η αναφορά του αρχιτέκτονος παρέλκει.

Ακούσαμεν ποτέ κάποιον να πει Η Ακαδημία Αθηνών του Χάνσεν. ΄Η το Πρεδρικόν Μέγαρον του Τσίλερ, ή το Εθνικόν Θέατρον του Τσίλερ και άλλα όμοια; ΟΙ δύο αναφερθέντες είναι οι Αρχιτέκτονες. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης Αθηνών του Νομικού! Αναφέρει κανείς τον αρχιτέκτονα;; Γνωρίζουν οι Δημοσιογράφοι τους προμνησθέντες Αρχιτέκτονες ή δεν θέλουν να τους αναφέρουν; Γιατί για το στέγαστρον του Ολυμπιακού Σταδίου γίνεται κατά κόρον αναφορά του αρχιτέκτονα;;; Δικόν του είναι; Πρόκειται για ξενομανίαν ή κάτι άλλον; Επίσης ακούσαμεν «λοκντάουν στο ΟΑΚΑ»!! Η χρήση του ξενόφερτου όρου είναι λανθασμένη γιατί σημαίνει απαγόρευση εξόδου από σπίτι, εγκλεισμόν και όχι απαγόρευση εισόδου!

Και στην Γλώσσαν μας η οποία φθείρεται δεν γίνεται έλεγχος!!!