Στους πρωταρχικούς στόχους του σπιράλ είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών στο πλαίσιο της έξυπνης πόλης (smart city).
Προς τούτο προτείνει εφαρμογές έξυπνων λύσεων που στοχεύουν:
α) στη γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
β) στην αποδοτικότερη λειτουργία του Δήμου
γ) στη καλύτερη επικοινωνία πολιτών και Δημοτικής Αρχής
«Σχεδιάζουμε την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και τη δημιουργία έξυπνων εργαλείων και εφαρμογών για την αναβάθμιση της πόλης και τη βελτίωση της καθημερινότητας σε αυτή. Τεχνολογικά εργαλεία που θα είναι υποστηρικτικά στη γενικότερη κοινωνική πολιτική του δήμου, βελτιώνοντας τη σχέση της διοίκησης με το ευρύτερο κοινό και τους πολίτες» τονίζει ο υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων Πέτρος Ψωμάς και συμπληρώνει: «Η Πάτρα ανοίγεται στο μέλλον και το σπιράλ έχει στο πρόγραμμά του, συγκεκριμένες δράσεις που θα την καταστήσουν μια πραγματικά έξυπνη πόλη».
Ο Δήμος, έχοντας την εποπτεία της πόλης, μπορεί να βελτιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και των υπηρεσιών του με τη δημιουργία City Portal, με ταυτόχρονη διασύνδεση με τους πολίτες και εφαρμογή σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων του Δήμου (διοίκηση – διακυβέρνηση, μεταφορές – συγκοινωνίες, κοινωνική πολιτική, πολιτισμός, αδέσποτα ζώα, διαχείριση απορριμμάτων, ασφάλεια, επαγγελματικές ευκαιρίες κλπ.)
Σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή αποτελούν:
- Ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτά πρότυπα. Δυνατότητα πρόσκλησης οργανισμών (όπως Πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά ιδρύματα) να προτείνουν λύσεις σε γνωστά (ή όχι ακόμα γνωστά) προβλήματα της πόλης, μελετώντας και αναλύοντας δεδομένα που δίνονται σε αυτούς για έρευνα και μελέτη
- Δημιουργία και τεχνολογική υποστήριξη πλατφόρμας ευρέσεως εργασίας στον Δήμο, στο πλαίσιο της λειτουργίας αντίστοιχου γραφείου
- Πλατφόρμες δικτύωσης και οργάνωσης πολιτών, αλληλοβοήθειας, εθελοντικών πρωτοβουλιών, ώστε να μπορεί ο πολίτης να κατευθυνθεί ή να κατευθύνει όποιον έχει ανάγκη. Επιπλέον συστήματα περίθαλψης με έξυπνα σπίτια για ηλικιωμένους, χρόνιους ασθενείς ή ΑμεΑ
- Σύστημα GIS για την οργάνωση των δεδομένων του πολεοδομικού σχεδιασμού με σκοπό την υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

- Δίκτυα αισθητήρων (π.χ. για παρακολούθηση και διαχείριση κυκλοφοριακού φόρτου, για βελτιστοποίηση χρήσης απορριμματοφόρων οχημάτων μέσω των έξυπνων κάδων κλπ.)
- Εφαρμογές κινητών συσκευών ξενάγησης των επισκεπτών στην πόλη – εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Δήμο.


Το σκίτσο του εικαστικού Κώστα Βούλγαρη (kcartoons.com), μέλους του σπιράλ

Το σκίτσο του εικαστικού Κώστα Βούλγαρη (kcartoons.com), μέλους του σπιράλ