Από το γραφείο του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων ανακοινώνεται ότι ο χώρος θα παραμείνει κλειστός λόγω τεχνικής βλάβης. Οι επισκέψεις των σχολείων θα μετατεθούν σε άλλον δημοτικό χώρο κατόπιν συνεννόησης του γραφείου με τους υπεύθυνους καθηγητές.