Το Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Επιμελητήριο Αχαΐας διοργανώνουν έκθεση στην Πάτρα με θέμα «Μεταφορά Τεχνογνωσίας 2012» στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στην Αγορά Αργύρη.

Στόχος της Έκθεσης είναι να φέρει σε επαφή το ερευνητικό δυναμικό τόσο του Πανεπιστημίου Πατρών όσο και των Ερευνητικών Ινστιτούτων με τον επιχειρηματικό, παραγωγικό και επενδυτικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας. Ειδικότερα, επιδιώκεται η προώθηση της δικτύωσης ερευνητών-παραγωγικού τομέα με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και διαδικασιών σε υπάρχουσες ή νέες παραγωγικές μονάδες της περιοχής.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θα είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού υψηλής στάθμης. Πρόκειται για αναπτυξιακή διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας και της γνώσης στον παραγωγικό τομέα αλλά ταυτόχρονα και στη διάχυση των ενδιαφερόντων του παραγωγικού τομέα στους ερευνητές.

Ο αριθμός των ερευνητικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να παρουσιαστούν στην πρώτη Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας,  υπολογίζεται να υπερβεί τους 100 συμμετέχοντες ερευνητές τόσο από τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών όσο και από τα Ινστιτούτα της Περιοχής, αποδεικνύοντας έτσι πως πρόκειται για σημαντικό αναπτυξιακό γεγονός της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, αναμένονται πάνω από 300 επισκέπτες από το χώρο των επιχειρήσεων, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα καθώς και από χώρες του εξωτερικού (μέλη πρεσβειών, επιχειρηματίες, επενδυτές). Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης παράλληλες εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις, ομιλίες και συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης, καλύπτοντας ειδικά θέματα έρευνας – μεταφοράς τεχνογνωσίας καθώς και τις απαιτήσεις ενημέρωσης όλων των επιχειρήσεων – επισκεπτών.

Κύριο όραμα των διοργανωτών της έκθεσης είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό ετήσιο γεγονός που θα διευρύνεται κάθε χρόνο. Τελική επιδίωξη είναι η Πάτρα να αποτελέσει πόλο έλξης των Πανεπιστημίων από όλη την Ελλάδα και η έκθεση να μετατραπεί στο προσεχές μέλλον σε διεθνές αναπτυξιακό γεγονός.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της έκθεσης «Μεταφορά Τεχνογνωσίας 2012» θα περιλαμβάνει:

α. Έκθεση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων και Καινοτόμων Ιδεών

β. Έκθεση Παροχής Επιστημονικών Υπηρεσιών

γ. Ομιλίες και συζητήσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο πρόγραμμα εντάσσεται η εναρκτήρια τελετή που θα αποτελέσει την κεντρική εκδήλωση της έκθεσης και θα παρουσιαστούν οι στόχοι και το όραμα των ετήσιων εκθέσεων καθώς και οι από κοινού νέες δράσεις Πανεπιστημίου Πατρών και Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Σάββατο 08 Δεκεμβρίου, ώρα 10:00 – 21:00 μ.μ.

10:00  Έναρξη Έκθεσης

12:00 – 12:10 - Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών

12:10 – 12:20 - Στόχοι & Όραμα της Έκθεσης για το Επιμελητήριο Αχαΐας

12:20 – 12:30 - Στόχοι & Όραμα της Έκθεσης για το Πανεπιστήμιο Πατρών

12:30 – 14:00 - Παρουσιάσεις καινοτόμων ιδεών

14:00 – 20:00 - Συνέχεια Έκθεσης

20:00 – 21:00 - Ανοιχτές συζητήσεις – Σνακ

Κυριακή 09 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00 – 14:00 μ.μ.

10:00 – 12:00 - Συνέχεια Έκθεσης

12:00 – 12:30 - Παρουσιάσεις εργαλείων χρηματοδότησης

12:30 – 14:00 - Παρουσιάσεις καινοτόμων ιδεών

14:00 - Λήξη Έκθεσης