"Συγκρατημένες" είναι οι λίστες με τα σχολικά είδη που ζητούν οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές και τις οποίες θα πρέπει να μετατρέψουν σε αγορές οι γονείς των παιδιών για τις ανάγκες της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με γονείς μαθητών φέτος στις λίστες των εκπαιδευτικών για να προμηθευτούν τα παιδιά τα απαραίτητα για τη σχολική χρονιά, δεν υπάρχουν πολλά είδη, εστιάζοντας κυρίως στην γραφική και στην χαρτική ύλη, αλλά και στα είδη αρχειοθέτησης.

Υπάρχουν επίσης σχολεία που έχουν καταφέρει να εξασφαλίζουν τα είδη που τους χρειάζονται μέσα από το ταμείο τους και έτσι δεν ζητούν τίποτα από τους γονείς των παιδιών και δεν τους επιβαρύνουν.

Τα σχολεία αυτά βέβαια είναι ελάχιστα, αφού τα ταμειακά διαθέσιμα της πλειοψηφίας των σχολικών ιδρυμάτων, είτε στην πρωτοβάθμια, είτε στην δευτεροβάθμια, είναι στο μηδέν. Στα θετικά είναι επίσης ότι τα είδη φέτος έχουν σημαντική πτώση στις τιμές τους.

Όμως παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές οικογένειες που δυσκολεύονται και άλλες που δεν έχουν τα χρήματα για να αγοράσουν ότι χρειαστεί για το παιδί τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Φωτεινό Αστέρι τις περασμένες ημέρες μοίρασε σε πάνω από 100 παιδιά της Πάτρας και της Αχαΐας σχολικά είδη.

Εκτός του συλλόγου αυτού στα θετικά είναι ότι υπάρχει μια αξιόλογη δράση από πολίτες εθελοντές από κάθε σχολείο που γνωρίζουν τέτοιες περιπτώσεις και παρεμβαίνουν έτσι ώστε κανένα παιδάκι να μην νιώθει μειονεκτικά πηγαίνοντας στην τάξη του για μάθημα.