Μετά την ψηφοφορία της 22ας Σεπτεμβρίου 2023 και τη συνεδρίαση των εκλεγμένων νέων μελών του Συλλόγου, προέκυψε η εκπροσώπηση του Ε.Σ.Π. "Ρεφενέ" για τη διετία 2023-2025 ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μελλά Χρύσλα (Χρυσούλα)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γαλιατσάτου Ειρήνη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σκιαδαρέσης Ανδρέας
ΤΑΜΙΑΣ Σπετσιέρης Ελευθέριος
ΜΕΛΟΣ Γαλανάκης Βίκτωρας
ΜΕΛΟΣ Αβραντινής Χρήστος
ΜΕΛΟΣ Στεφανίδης Θεόδωρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Μπεσσαράμπη Ναταλία

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεωργακάκης Γιάννης
Αγγελοπούλου Ελένη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Αναστασοπούλου Ουρανία