Εν όψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου και με αφορμή ικανό αριθμό συμβάντων πρόκλησης ζημιών σε σκάφη (προσκρούσεις, βυθίσεις, υλικές ζημιές, κ.α) που έλαβαν χώρα τα τελευταία έτη  λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, με γνώμονα την ασφαλή παραμονή των πάσης φύσεως σκαφών που ελλιμενίζονται - δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας μας, από Υπηρεσία μας συνιστώνται τα ακόλουθα:

α) Συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες, λαμβάνοντας σχετική πρόβλεψη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ηλεκτρονική διεύθυνση: (www.emy.gr/τηλ.:210-9699101-3) είτε από την Υπηρεσία μας (τηλ.:2613-615400) ή από οπουδήποτε μέσο ενημέρωσης  (ηλεκτρονικοί ιστότοποι, δελτία ειδήσεων, κ.τ.λ) κρίνετε σκόπιμο, ώστε να λαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα (άμεση ανέλκυση στην ξηρά, ενίσχυση των διατάξεων πρόσδεσης - αγκυροβολίας κ.τ.λ) για την προστασία των πλοίων - σκαφών αλλά και των θαλάσσιων χώρων παραμονής τους.

β) Τακτικό έλεγχο και συντήρηση των διατάξεων πρόσδεσης - ασφαλούς παραμονής των σκαφών [κάβους, σχοινιά, προστατευτικές διατάξεις πρόσκρουσης (μπαλόνια) κ.τ.λ], σύμφωνα με τους κανόνες της ναυτικής τέχνης.

γ) Άμεση ενημέρωση του Κ.Λ.Πάτρας (Τηλ.:2613 615400 - 2610 341330) επί οιουδήποτε συμβάντος που αφορά την ασφάλεια εν γένει των σκαφών και των επιβαινόντων σε αυτά όπως επίσης και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας.

δ) Σε περίπτωση απουσίας ιδιοκτήτη από την περιοχή ελλιμενισμού του σκάφους του, να μεριμνά εφόσον κρίνεται σκόπιμο, για την ενημέρωση ετέρου προσώπου προς τήρηση των ανωτέρω, ενημερώνοντας παράλληλα τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης ελλιμενισμού του σκάφους.